Dr hab. inż. Justyna Płotka-Wasylka, prof. PG laureatką programu Iconic Scholars

JM Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde przyznał finansowe wsparcie dla najbardziej obiecujących naukowców uczelni w ramach programu Iconic Scholars. Dr hab. inż. Justyna Płotka-Wasylka, prof. PG jest laureatką tego programu. Justynie gratulujemy sukcesu i życzymy wszystkiego najlepszego.
Celem projektu badawczego przyznanego w ramach programu Iconic Scholars jest opracowanie metody oznaczania wybranych biomarkerów i metabolitów ksenobiotyków w próbkach moczu niemowląt i dzieci nie kontrolujących mikcji zaabsorbowanego w żelu pieluch jednorazowych