Kształcenie od dnia 12.04.2021

W związku z sytuacją epidemiologiczną od 12 kwietnia 2021 r. zajęcia, które nie mogą być prowadzone w sposób zdalny, odbywać się będą na Politechnice Gdańskiej na podstawie decyzji prowadzącego zajęcia i odpowiedzialnego za przedmiot po uzgodnieniu z większością grupy studentów biorącej udział w tych zajęciach.