Nasi Pracownicy Laureatami Nagród za Najlepsze Doktoraty Komitetu Chemii Analitycznej PAN

Jest nam niezmiernie miło przekazać te radosne informacje, że w Konkursie za Najlepsze Doktoraty organizowanym przez Komitet Chemii Analitycznej PAN, tegorocznymi laureatami zostali Nasi Pracownicy :

Dr inż. Dorota Garwolińska - promotor prof. Agata Kot-Wasik, promotor pomocniczy - dr inż. Weronika Hewelt-Belka - nagroda firmy Anchem (Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie spektrometrii mas)

Dr inż. Tomasz Majchrzak - promotor prof. Andrzej Wasik, promotor pomocniczy - dr inż. Tomasz Dymerski - nagroda firmy Polygen (Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską z chemii analitycznej

Dr inż. Natalia Jatkowska - promotor dr hab. inż. Błażej Kudłak - nagroda firmy WITKO (Nagroda za osiągnięcia w zakresie rozwoju i stosowania technik przygotowania próbek do analizy)

Serdeczne gratulacje składamy wszystkim nagrodzonym, jak również ich promotorom. Życzymy dalszych sykcesów i pomyślności w życiu zawodowym.