Projekty grantowe zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursów OPUS 19 i PRELUDIUM 19

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wniosek grantowy pt. "Jednorazowe pieluchy dziecięce: monitorowanie wybranych związków toksycznych poprzez zastosowanie nowych metod analitycznych" którego kierownikiem jest dr hab. inż. Justyna Płotka-Wasylka zyskał uznanie w oczach ekspertów z Narodowego Centrum Nauki i uzyskał finansowanie na kwotę w wysokości 1 262 880,00 zł w ramach konkursu OPUS.

OPUS to konkurs adresowany do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany staż badawczy i stopień naukowy, w którym można ubiegać się o finansowanie projektu badawczego, w tym również zakładającego zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej.

Kolejnym wielkim sukcesem członka zespołu Naszej Katedry, o którym informujemy również z wielką radością jest fakt, że wniosek grantowy pt. "Oznaczanie i charakterystyka zanieczyszczeń wytapiających się na skutek zmian klimatu z lodowców i śniegu w Antarktyce", którego kierownikiem jest mgr inż. Joanna Potapowicz zyskał uznanie w oczach ekspertów z Narodowego Centrum Nauki i uzyskał finansowanie na kwotę w wysokości 208 200 zł w ramach konkursu PRELUDIUM. Opiekunem projektu jest prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska.

PRELUDIUM to konkurs skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową i nieposiadających stopnia doktora, w którym można się ubiegać o przyznanie środków pieniężnych na realizację projektu, którego zespół badawczy składa się z maksymalnie trzech osób - w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Laureatom konkursów składamy serdecznie gratulacje oraz życzymy sukcesów w realizacji projektów.