Doktoranci 

Mgr Inal Bakhytkyzy

Chemia A, pokój 301A

Mgr inż. Laura Banaszkiewicz

e-mail: laura.banaszkiewicz@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 236Ctelefon: 58 347 21 10

Mgr inż. Marta Bystrzanowska

e-mail: marbystr@student.pg.edu.pl
Chemia A, pokój 320telefon: 58 347 18 97

Mgr inż. Magdalena Fabjanowicz       

e-mail: magfabja@student.pg.edu.pl
Chemia A, pokój 236Atelefon: 58 347 21 10

Mgr inż. Marta Glinka       

e-mail: marglink@student.pg.edu.pl
Chemia A, pokój 236, telefon: 58 347 21 10

Mgr inż. Paweł Hać       

e-mail: pawel.hac@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 031telefon: 58 347 16 01

Mgr inż. Ewa Jaszczak-Wilke

e-mail: ewajaszc@student.pg.edu.pl
Chemia A, pokój 227telefon: 58 347  22 10

Mgr inż. Kaja Kalinowska

e-mail: kajkalin@student.pg.edu.pl
Chemia A, pokój 031telefon: 58 347 16 01

Mgr inż. Dagmara Kempińska

e-mail: dagkempi@student.pg.edu.pl
Chemia A, pokój 011telefon: 58 347 18 33

Mgr inż. Krzysztof Klewicz

e-mail: krzklewi@student.pg.edu.pl
Chemia A, 236telefon: 58 347 21 10

Mgr inż. Martyna Lubinska-Szczygeł

e-mail: martyna.lubinska@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 022telefon: 58 348 64 11

Mgr inż. Katarzyna Nalazek-Rudnicka

e-mail: katnalaz@student.pg.edu.pl
Chemia A, pokój 236, telefon: 58 347 21 10

Mgr inż. Chintankumar Padariya

e-mail: chipadar@student.pg.edu.pl
Chemia A, pokój 031telefon: 58 347 16 01

Mgr inż. Filip Pawlak

e-mail: filpawla@student.pg.edu.pl
Chemia A, pokój 236Btelefon: 58 347 21 10

Mgr inż. Joanna Potapowicz

e-mail: joaadamo@student.pg.edu.pl
Chemia A, pokój 236Btelefon: 58 347 21 10

Mgr inż. Klaudia Pytel

e-mail: klapytel@student.pg.edu.pl
Chemia A, pokój 320telefon: 58 347 18 97

Mgr inż. Anna Różańska

e-mail: anna.rozanska@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 022telefon: 58 348 64 11

Mgr inż. Monika Śmiełowska      

e-mail: monsmiel@student.pg.edu.pl
Chemia A, pokój 227telefon: 58 347 22 10