Witamy na stronie Katedry Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych

Kierownik Katedry

Dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka, prof. uczelni 

tel. 58 347 23 59

Sekretariat Katedry

lic. Maria Zasińska

mgr inż. Magdalena Piątek                                       

tel. 58 347 19 49

 

     Szanowne Studentki, Szanowni Studenci

      ZAPRASZAMY  na interesującą specjalność

                   na II st. Kształcenia stacjonarnego Technologia Chemiczna

   TECHNOLOGIA POLIMERÓW, KOSMETYKÓW I MATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH (TPKiMF)
 
Przy składaniu dokumentów w Komisji  proszę koniecznie  zaznaczyć, że rekrutacja  na specjalność TPKiMF.
 
Więcej informacji w linkach:

 

https://drive.google.com/file/d/1ZaXgiHErU0m2d494U7E7sauTSFKQbvuI/view?usp=sharing

ulotka informacyjna

https://chem.pg.edu.pl/kchitmf/technologia-chemiczna-tpkimf-

 

Katedry realizujące proces dydaktyczny TPKiMF (przedmioty obieralne i prace dyplomowe) oraz osoby do kontaktu w poszczególnych katedrach:

Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych - dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka, prof. uczelni; ewa.wagner-wysiecka@pg.edu.pl

Katedra Technologii Polimerów - prof. dr hab. inż.  J. Haponiuk, prof. dr hab. inż. H. Janik

Katedra Technologii Koloidów i Lipidów - dr hab. inż. Adam Macierzanka, prof. uczelni

Trwa rekrutacja na studia II stopnia  Międzywydziałowego Kierunku Inżynieria Biomedyczna (IBm)

(WETi, WFTiMS, WCh)

https://eti.pg.edu.pl/katedra-inzynierii-biomedycznej/dla-kandydatow-studia-magisterskie

 

Zapraszamy na Specjalność Chemia w medycynie - od roku akademickiego 2020/2021

według zmienionego i zaktualizowanego programu nauczania:

podział na specjalności już na I semestrze!

(2020/2021- Rekrutacja na Wydziale WETI, złożenie oświadczenia skutkuje wyborem specjalności                    Chemia w medycynie)

 

Oferujemy ciekawe, interdyscyplinarne studia, zajęcia w wielu Katedrach specjalizujących się w różnych

obszarach badawczych uwzględniających najbardziej aktualne trendy we współczesnej chemii

Prezentacja specjalności Chemia w medycynie na studiach II stopnia IBm

 

Kontakt:

dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka, prof. uczelni - kierownik specjalności

ewa.wagner-wysiecka@pg.edu.pl