Witamy na stronie Katedry Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych

Kierownik Katedry

Dr hab. inż. Elżbieta Luboch prof. nadzw. PG

tel. 58 347 17 59

Sekretariat Katedry czynny

od Poniedziałku do Piątku w godz 800 do 1400

tel/fax: 58 347 19 49

 

 

Gratulacje dla Pani dr inż. Natalii Łukasik, która otrzymała grant "Miniatura" z Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu "Jonoselektywne warstwy receptorowe czujników optycznych dedykowane do wykrywania i oznaczania jonów o znaczeniu biologicznym i środowiskowym"!

 

 

Gratulacje dla naszego doktoranta, Mariusza Szkody, któremu zostało przyznane Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018!
Stypendium przyznano 645 studentom i 78 doktorantom.

 

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 11.10.2017

dr inż. Andrzej Nowak uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. 

Gratulujemy!

 

Uwaga !!!

Tematyka Dyplomowania Studiów Inżynierskich dla Kierunku IBM (2017)

 

Uwaga !!!

Propozycje Tematów Dyplomów Inżynierskich dla Kierunków Wydziału Chemicznego PG, w roku akademickim 2017/18