Witamy na stronie Katedry Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych

Kierownik Katedry

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Luboch

tel. 58 347 17 59

Sekretariat Katedry

lic. Maria Zasińska

mgr inż. Magdalena Piątek

tel/fax: 58 347 19 49

 

Gratulacje dla Pana mgra inż. Mariusza Szkoda, któremu Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała stypendium START 2018
jako jednemu ze 100 najlepszych polskich młodych badaczy!

 

Prezentacja strumienia Chemia w Medycynie - kierunek Inżynieria Biomedyczna - I stopień

 

Gratulacje dla Pana mgra inż. Mariusza Szkoda, który otrzymał Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2017 w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych!

 

Szanownej Pani prof. dr hab. inż. Elżbiecie Luboch
serdecznie gratulujemy uzyskania tytułu naukowego profesora nauk chemicznych.

Pracownicy i Doktoranci
Katedry Chemii i Technologii
Materiałów Funkcjonalnych