PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

W dniu 5 stycznia 2018 r. o godz. 10:15, w sali 112 , bud. Chemia A PG odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Agnieszki Brozdowskiej

Tytuł rozprawy:

"Otrzymywanie, właściwości i struktura w ciele stałym tiosiarczanów amoniowych oraz związków pokrewnych"

Promotor: dr hab. inż. Jarosław Chojnacki
Recenzenci: prof. dr hab. Anna Kozioł (UMCS, Lublin), dr hab. Artur Sikorski (UG, Gdańsk)