Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej

Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej,
które odbędzie się w poniedziałek 11 grudnia o godzinie 13:15 w sali 121.
Wystąpienie pod tytułem:

"Silanotiolany niklu(II), kobaltu(II) i kadmu(II) z ligandami N-donorowymi.
Badania strukturalne, spektralne i magnetyczne."

zaprezentuje

mgr inż. Daria Kowalkowska-Zedler

Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej
udział w Seminarium Katedralnym jest obowiązkowy.