Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej

Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej,
które odbędzie się w poniedziałek 8 stycznia o godzinie 13:15 w sali 121.

Wystąpienie pod tytułem:

"Związki kompleksowe metali przejściowych z 4(5)-β-hydroksyetyloimidazolem."

zaprezentuje

mgr inż. Piotr Maślewski

Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej
udział w Seminarium Katedralnym jest obowiązkowy.