Fotochemia 
Semestr V (1°)

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk.

Wykład

Program

 • Podstawowe zasady i pojęcia fotochemiczne – elektronowe stany wzbudzone, reguła Francka-Condona, diagramy Jabłońskiego, reguły wyboru, wygaszanie stanów wzbudzonych.
 • Reakcje fotochemiczne w roztworach, wydajność kwantowa reakcji fotochemicznych, aktynometria.
 • Fotochemia atmosfery.
 • Fotochemia stosowana – fotochemiczne syntezy przemysłowe, fotochromizm, fotolitografia, diody OLED, wybielacze optyczne.
 • Fotochemia polimerów – fotopolimeryzacja i fotodegradacja polimerów, fotoinicjatory polimeryzacji.
 • Fotochemiczne metody magazynowania energii słonecznej.
 • Fotochemia w biologii i medycynie – proces widzenia, filtry UV, fototerapia i fotochemioterapia.

Lateratura

 • P. Suppan: Chemia i światło. PWN, Warszawa 1997.
 • S. Paszyc: Podstawy fotochemii. PWN, Warszawa.
 • J. Pączkowski: Fotochemia polimerów. Teoria i zastosowanie. Wydawnictwo UMK 2003.
 • Z. Stasicka: Procesy fotochemiczne w środowisku. Wydawnictwo UJ 2001.

Seminaria

Referaty opracowane przez studentów (patrz tematyka wykładu).