Semestr VII (1°)
Semestr III (2°)

Seminarium dyplomowe 
Semestr VII (1°)

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: prof. dr hab. inż. Anna Dołęga.

Seminaria

Student(ka) przygotowuje i wygłasza dwa 17-minutowe wykłady z tematyki pracy dyplomowej obejmujące część teoretyczną i część eksperymentalną pracy dyplomowej.

Zasady zaliczenia

Obecność 30
−10 za każdą nieobecność powyżej trzech,
−15 za nieobecność w terminie wygłaszania prezentacji
30
Prezentacja,
składowe:
2×35 70
Przesłanie 2×3 6
Wartość merytoryczna 2×12
literatura lub opis eksperymentów
z porównaniem do danych literaturowych
24
Czas 2×5
−1 za każdą minutę odchylenia od wymaganego czasu
10
Pytania z sali 2×3 6
Pytanie od prowadzącej 2×6 12
Forma graficzna prezentacji 2×3 6
Forma prezentacji
(czytanie, wygłaszanie z pamięci)
2×3 6
Razem   100

Skala ocen

Punkty Ocena
90 — 100 5,0
80 — 89 4,5
70 — 79 4,0
60 — 69 3,5
50 — 59 3,0
< 50 2,0

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.