Techniki prezentacji 
Semestr II (2°)

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. Katarzyna Kazimierczuk.

Seminaria

Student(ka) przygotowuje i wygłasza dwa referaty z tematyki zaproponowanej przez prowadzącego lub z własnej tematyki (po zatwierdzeniu przez prowadzącego). Czas trwania prezentacji 20 lub 30 minut  (zadeklarowany na początku semestru).

Zasady zaliczenia

Obecność 30
−10 za każdą nieobecność powyżej trzech,
−24 za nieobecność w terminie wygłaszania prezentacji
24
Prezentacja,
składowe:
  76
Wartość merytoryczna zainteresowanie tematem, 
nowe informacje
2×15
Zachowanie czasu prezentacji −1 za każdą minutę odchylenia od wymaganego czasu 2×3
Pytania z sali Dyskusja - zachęcenie słuchaczy do zadawania pytań i umiejętność odpowiedzi na nie 2×5
Pytanie od prowadzącej Pytanie dotyczące tematyki prezentacji 2×5
Estetyka wykonania prezentacji odpowiednio dobrane tło, grafika, rozmiar tekstu, 
brak błędów ortograficznych, interpunkcyjnych oraz typograficznych
2×5
Forma prezentacji czytanie, wygłaszanie z pamięci
kontakt ze słuchaczami 
wygląd oraz postawa podczas prezentacji (schludny strój, staranne wysławianie)
2×5
Razem   100

Skala ocen

Punkty Ocena
90 — 100 5,0
80 — 89 4,5
70 — 79 4,0
60 — 69 3,5
50 — 59 3,0
< 50 2,0