Techniki prezentacji 
Semestr II (2°)

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska.

Wykład

Brak dostępnych informacji.

Seminaria

Brak dostępnych informacji.