Pracownicy emerytowani

  • prof. dr hab. inż. Barbara Becker
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Pikies
  • dr hab. inż. Aleksander Herman
  • prof. zw. dr hab. inż. Wiesław Wojnowski
  • dr inż. Maciej Walewski
  • mgr inż. Antoni Konitz
  • dr inż. Stanisław Konieczny
  • mgr inż. Julianna Zimińska
  • Zofia Madler-Stanislawska