Jan Dobrowolski (1919-1998)

Kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej, 1976-1989.

  • Chemia nieorganiczna
  • Chemia telluru
  • Chemia pierwiastków rzadkich

Urodzony 13 VII 1919 w Tarnowie, tamże matura w 1937 roku. Studiował w latach 1937-39 na Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej (I i II rok studiów). Studia kontynuował w Politechnice Gańskiej (1946-49) na wydziale Chemicznym. Tam też 20 VI 1949 obronił dyplom mgr inż. Stopień doktora otrzymał 14 X 1961 na Wydziale Chemicznym PG. Jego promotorem był W. Rodziewicz. Po habilitacji 22 VI 1966 objął w marcu 1967 roku stanowisko docenta etatowego. W 1974 roku zatrudniony został na stanowisku profesora nadzw., a w 1982 zw.

Przebieg pracy zawodowej:

1945-46 sekretarz Urzędu Repatriacyjnego (PUR) w Gdańsku-Narwiku1946-47 kierownik biura Związku Zawodowego w AMG1947-64 pracownik ND Katedry Chemii Nieorganicznej PG (mł.as., as., st.as., adj., 1955-61 - z-ca prof., 1961-64 - st. wykł)W latach 1949-58 - prace dodatkowe w AMG i WSP1964-67 p.o. kier. Katedry Chemii Ogólnej, st.wykł.1967-76 kier. Katedry Chemii Ogólnej (od roku 1969 Zakładu Chemii Ogólnej), doc.etat., a od 1974 prof. nadzw.)1 IX 1976 - 31 VIII 1989 - kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej PG na stanowisku prof. nadzw., a od 1 V 1985 na stanowisku prof. zw.30 IX 1989 - emerytura

Wazniejsze funkcje:

1967-76 - kierownik Katedry/Zakładu Chemii Ogólnej PG1976-89 - kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej PG1 IX 1981 - 31 VIII 1984 - dziekan Wydziału Chemicznego PG1974 - z-ca dyrektora Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej PG1954-55 - członek ekipy polskiej w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie

Tematyka naukowa obejmowała chemią telluru i chemię pierwiastków rzadkich

W Politechnice Gdańskiej pracował 42 lata (1 II 1947 - 30 IX 1989), wypromował 11 doktorów. Zmarł 25 I 1998 w Gdańsku.


Autor: Wiesław Wojnowski