Komora rękawicowa

 

W pracowni znajduje się komora rękawicowa firmy MBraun model LabmasterPro, przeznaczona do pracy w warunkach bezwodnych i beztlenowych. W skład komory wchodzą:

  • cztery neoprenowe rękawice (dwa stanowiska pracy)
  • mała i duża śluza, pozwalająca na transport rzeczy z i do komory
  • system filtrów oczyszczających dodatkowo gaz obojętny
  • system wewnętrznej cyrkulacji
  • dwie chłodziarki do przechowywania termicznie nietrwałych związków (temperatura pracy ok -40°C)
  • mikroskop firmy Leica wbudowany w przednią ścianę komory
  • dotykowy panel sterujący
  • analogowy czujnik ciśnienia, poziomu tlenu i wody

Komora przystosowana jest do pracy zarówno ze związkami w postaci stałej, jak i ciekłej.

Czas pracy

Komora rękawicowa pracuje w trybie ciągłym za wyjątkiem czasu przeznaczonego na konserwację oraz wymianę butli z argonem. Dzięki funkcji Eco-Mode w godzinach nocnych komora rękawicowa pracuje w trybie energooszczędnym.

Zasady użytkowania komory rękawicowej

Z komory rękawicowej mogą korzystać pracownicy i doktoranci, którzy przeszli wcześniej odpowiednie szkolenie. Przed przystąpieniem do pracy z wykorzystaniem komory rękawicowej należy zaopatrzyć się w rękawiczki bawełniane oraz rękawiczki lateksowe rozmiar XL.

Osobą odpowiedzialną za sprzęt jest dr inż. Łukasz Ponikiewski. Osobami nadzorującymi prawidłową pracę komory i kontrolującymi ilości gazów obojętnych są: dr inż. Aleksandra Ziółkowska i dr inż. Kinga Kaniewska.