Laboratorium Badań Strukturalnych

Pracownia Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej

Pracownia Jądrowego Rezonansu Magnetycznego

Pracownia Spektroskopowa

Komora rękawicowa