Oferta i współpraca

Katedra Chemii Nieorganicznej dysponuje Laboratorium Badań Strukturalnych wyposażonym w nowoczesną aparaturę badawczą zakupioną z projektów NCN oraz MNiSW:

  • dyfraktometr monokrystaliczny z płytą obrazującą IPDS 2T STOE wyposażony w przystawkę do termostatowania kryształów w zakresie temperatur od 100 do 400 K Oxford Cryosystem
  • spektrometr NMR Bruker Avance III HD 400 MHz z sondą BBFO 31P-15N oraz sondą trójkanałową TXI 1H/13C/31P
  • spektrofotometr UV-VIS Unicam SP300 SpectroLab
  • spektrofotometr FT-IR i50s wraz z mikroskopem Continuμm Thermo Scientific Nicolet oraz przystawką ATR Quest Specac
  • komora rękawicowa model LabmasterPro MBraun
  • liczne (około 10) stanowiska do pracy w atmosferze gazu obojętnego wyposażone w linie próżniowo-argonowe lub próżniowo-azotowe

Oferujemy współpracę w następujących obszarach:

  • wyznaczanie struktur związków chemicznych w postaci krystalicznej metodą rentgenowskiej analizy strukturalnej
  • pomiary widm UV-Vis oraz NMR w roztworach
  • pomiary widm FT-IR w ciele stałym (mikroskop, diamentowa przystawka ATR) oraz w roztworach
  • syntezy wrażliwych na tlen i wodę związków metaloorganicznych, fosforoorganicznych i innych z wykorzystaniem linii próżniowo-argonowych

W chwili obecnej współpracujemy m.in. z Wydziałem Farmacji GUMed w Gdańsku, Wydziałami Chemii UG w Gdańsku, UAM w Poznaniu, UWr we Wrocławiu, UMCS w Lublinie, Instytutem Chemii UJK w Kielcach, UFPE Recife w Brazylii, Karlsruhe Nano Micro Facility, Institut für Nanotechnology, Institut für Anorganische Chemie w Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe (Niemcy), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) oraz Istituto di Chimica dei Composti OrganoMetallici – ICCOM, Florencja (Włochy), Institut für Anorganische Chemie, Universität Stuttgart, Stuttgart (Niemcy), National High Magnetic Field Laboratory (NHFML), Tallahassee (USA), Department of Chemistry, University of Idaho, Moscow (USA).