Pracownia Jądrowego Rezonansu Magnetycznego

Spektrometr Bruker Avance III HD 400 MHz z sondą BBFO 31P-15N oraz sondą trójkanałową TXI 1H/13C/31P.

Rodzaj analiz wykonywanych w laboratorium

Pomiary rutynowe:

 • 1H
 • 31P{1H}, 31P
 • 13C{1H}, 13C

Pomiary specjalne po uzgodnieniu z operatorami.

Czas pracy

Spektrometry są dostępne do pomiarów w trybie ciągłym (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) z wyjątkiem czasu przeznaczonego na konserwację i serwis.

Zasady użytkowania wszystkich urządzeń znajdujących się w laboratorium

Samodzielny dostęp do spektrometrów mają jedynie przeszkoleni użytkownicy. W innym przypadku przebywanie w laboratorium możliwe jest tylko w obecności operatora. Osoby wykonujące i zlecające pomiary NMR partycypują w kosztach użytkowania spektrometru.

Osoby uprawnione do obsługi spektrometru

 • dr hab. inż. Rafał Grubba
  konserwacja spektrometru, pomiary NMR - grupa badawcza prof. Pikiesa
 • dr inż. Aleksandra Wiśniewska
  konserwacja spektrometru, pomiary NMR - grupa badawcza prof. Pikiesa
 • mgr Katarzyna Kowalewska
  konserwacja spektrometru, pomiary NMR - grupa badawcza prof. Chojnackiego
 • dr inż. Anna Ciborska
  pomiary NMR - grupa badawcza prof. Dołęgi
 • mgr inż. Mateusz Daśko
  pomiary NMR - Katedra Chemii Organicznej
 • mgr inż. Katarzyna Szwarc
  pomiary NMR - inne jednostki Wydziału Chemicznego

Sposób przygotowania i dostarczania próbek

Próbki należy przygotowywać w rurkach NMR klasy high-precision (HP) o średnicy 5 mm. Należy zwrócić szczególną uwagę czy rurka nie jest uszkodzona (np. drobne pęknięcia), gdyż może to uszkodzić spektrometr. Próbka powinna zawierać przynajmniej 0,7 ml rozpuszczalnika deuterowanego (co odpowiada min. 5 cm słupa cieczy w rurce) i nie powinna zawierać osadu. Próbki powinny być szczelnie zamknięte korkiem. Minimalna ilości substancji rozpuszczonej w zależności od widma zestawiono w poniższej tabeli:

Widmo Minimalna ilość substancji
związek organiczny związek kompleksowy
1H 5 mg 10 mg
31P 20 mg 40 mg
13C 20 mg 40 mg

Ponadto należy wpisać dane próbki do zeszytu z ewidencją pomiarową:

 • Nazwę próbki
 • Nazwisko zlecającego
 • Datę
 • Katedrę
 • Rozpuszczalnik deuterowany
 • Rodzaj widma
 • Żądany zakres pomiarowy dla każdego typu widma

Próbki do pomiarów wykonywanych na zmieniaczu należy zostawiać w szafce obok wejścia do pracowni NMR w pojemniku z napisem zmierzone. Próbki do odbioru znajdują się w tym samym miejscu w pojemniku z napisem do odbioru. Zeszyt z ewidencją pomiarów znajduje się na szafce z próbkami.

Sposób realizacji pomiarów

Pomiary realizowane są w dwóch trybach zależnie od rodzaju wykonywanych eksperymentów oraz uprawnień użytkownika:

 • Pomiary automatyczne z wykorzystaniem zmieniacza próbek (Z) - próbki zbierane w ciągu dnia, a pomiary wykonywane w ciągu nocy. Próbki są kolejkowane przez operatorów lub przeszkolonych użytkowników.
 • Pomiary samodzielne wykonywane przez przeszkolonych użytkowników (S) - pomiary wykonywane w ciągu dnia (S).

Sposób odbioru danych pomiarowych

Dostęp do danych, w formie elektronicznej, możliwy jest poprzez dysk sieciowy z każdego miejsca na Wydziale, jak i poza nim.