Pracownia spektroskopowa

Pracownia Spektroskopowa wyposażona jest w spektofotometr podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) Nicolet iS50 FTIR firmy Thermo Scientific z wbudowaną przystawką diamentową ATR oraz zintegrowany z mikroskopem Momentµm. Obecność wysokociśnieniowej przystawki ATR umożliwia szybki pomiar próbek stałych, granulatów i cieczy, natomiast integracja aparatu z mikroskopem daje możliwość zbierania widma z bardzo małej próbki, a użytkownik może określić pozycję oraz obszar próbki, z którego będzie ono zebrane.

Całość jest zewnętrznie sterowana oprogramowaniem OMNIC, które umożliwia pełną kontrolę pomiarów oraz obróbkę danych z wyświetlaniem sygnału w czasie rzeczywistym.

Podstawowa specyfikacja techniczna opisywanego sprzętu znajduje się w broszurach producenta, zamieszczonych poniżej.

Zasady użytkowania sprzętu

  • Samodzielny dostęp do spektrometru FT-IR mają pracownicy i doktoranci KChN, którzy przeszli wcześniej odpowiednie szkolenie. W innym przypadku przebywanie w pracowni możliwe jest tylko w obecności osoby upoważnionej.
  • Osoby zainteresowane przeprowadzeniem pomiarów proszone są o zgłaszanie się do osoby odpowiedzialnej za sprzęt, która została wskazana poniżej.

Osoba odpowiedzialna za sprzęt

  • prof. dr hab. inż. Anna Dołęga
    email: anna.dolega@pg.edu.pl
    nr telefonu: (58) 347 26 22, (58) 347 27 28, (58) 347 23 51