Skrypt do ćwiczeń

Pobierz skrypt
[aktualizacja 25.02.2019]

Spis treści

  1. Podstawowe pojęcia chemiczne (w tym VSEPR)
  2. Prawa gazowe
  3. Stechiometria wzorów chemicznych i mieszanin
  4. Stechiometria reakcji chemicznych
  5. Stężenia roztworów, stechiometria reakcji w roztworach
  6. Równowaga chemiczna
  7. Równowagi w wodnych roztworach elektrolitów
  8. Związki kompleksowe, rozpuszczalność osadów