Skrypt do ćwiczeń

Jarosław Chojnacki, Anna Dołęga, Stanisław Konieczny, Antoni Konitz, Andrzej Okuniewski (red.), Jerzy Pikies, Agnieszka Pladzyk, Łukasz Ponikiewski, Maciej Walewski, Aleksandra Wiśniewska:
Chemia ogólna i nieorganiczna. Ćwiczenia rachunkowe.
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2019.

Skrypt do nabycia w Sklepie PG oraz Księgarni PWN na WOiO.

Aktualizacja: 24.09.2019

  1. Podstawowe pojęcia chemiczne
  2. Prawa gazowe
  3. Stechiometria związków chemicznych i mieszanin
  4. Stechiometria reakcji chemicznych
  5. Stężenia roztworów, stechiometria reakcji w roztworach
  6. Równowaga chemiczna
  7. Równowagi w wodnych roztworach elektrolitów
  8. Związki kompleksowe, rozpuszczalność osadów
  1. Stałe fizykochemiczne
  2. Układ okresowy pierwiastków