Webmaster: dr inż. Andrzej Okuniewski

Aktualności
Rozkład zajęć
Terminy egzaminów
Tematy prac dyplomowych

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

W dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 14:00, w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Damiana Rosiaka

Tytuł rozprawy:

"Synteza, właściwości i struktura wybranych pochodnych tiomocznika
oraz ich związków kompleksowych z kationami metali o konfiguracji d10"

Promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Chojnacki
Promotor pomocniczy: dr inż. Andrzej Okuniewski
Recenzenci: dr hab. inż. Marek Daszkiewicz (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN), dr hab. Artur Sikorski (Uniwersytet Gdański))


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.