Aktualności
Rozkład zajęć

Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej

Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej,
które odbędzie się we wtorek 27 marca o godzinie 10:15 w sali 119.

Wystąpienie pod tytułem:

"Reakcje benzoilotiomoczników z halogenkami miedzi(I)"

zaprezentuje

mgr inż. Damian Rosiak

Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej
udział w Seminarium Katedralnym jest obowiązkowy.


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.