Webmaster: dr inż. Andrzej Okuniewski

Aktualności
Rozkład zajęć
Terminy egzaminów
Tematy prac dyplomowych

Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej

Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej,
które odbędzie się w środę 24 października o godzinie 14:15 w sali 121a.

Wystąpienie pod tytułem:

"Projektowanie, synteza oraz badanie aktywności biologicznej
nowych amidosiarczanowych inhibitorów sulfatazy steroidowej
zawierających w swojej konstytucji ugrupowania fosforowe lub wiązania C-F
"

zaprezentuje

dr inż. Mateusz Daśko

Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej
udział w Seminarium Katedralnym jest obowiązkowy.


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.