Webmaster: dr inż. Andrzej Okuniewski

Aktualności
Rozkład zajęć
Terminy egzaminów
Tematy prac dyplomowych

Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej

Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej,
które odbędzie się w środę 7 listopada o godzinie 14:15 w sali 121a.

Wystąpienie pod tytułem:

"Wytwarzanie i zastosowania materiałów o uporządkowanej morfologii"

zaprezentuje

dr hab. inż. Katarzyna Siuzdak
z Zakładu Fizycznych Aspektów Ekoenergii
Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej
udział w Seminarium Katedralnym jest obowiązkowy.


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.