Webmaster: dr inż. Andrzej Okuniewski

Aktualności
Rozkład zajęć
Terminy egzaminów
Tematy prac dyplomowych

Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej

Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej,
które odbędzie się w piątek 26 marca o godz. 10:15 przez platformę MS Teams.

Wystąpienie pod tytułem:

"Jedno- i wielordzeniowe heteroleptyczne silanotiolany Co(II) i Ni(II)
- badania strukturalne, spektroskopowe i magnetyczne"

zaprezentuje

mgr inż. Daria Kowalkowska-Zedler

Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej
udział w Seminarium Katedralnym jest obowiązkowy.

 


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.