Webmaster: dr inż. Andrzej Okuniewski

Aktualności
Rozkład zajęć
Terminy egzaminów
Tematy prac dyplomowych

Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej

Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej,
które odbędzie się we wtorek 6 marca o godzinie 10:15 w sali 119.

Wystąpienie pod tytułem:

"Complexes with low-valent phosphorus ligands.
Reactions of chalcogenes with phosphanylphosphinidene transition metal complexes."

zaprezentuje

mgr inż. Anna Ordyszewska

Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej
udział w Seminarium Katedralnym jest obowiązkowy.


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.