Webmaster: dr inż. Andrzej Okuniewski

Aktualności
Rozkład zajęć
Terminy egzaminów
Tematy prac dyplomowych

Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej

Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej,
które odbędzie się we wtorek 13 marca o godzinie 10:15 w sali 119.

Wystąpienie pod tytułem:

" Nowe kompleksy difosfanylofosfidowe wolframu(VI) i molibdenu(VI).
Synteza, struktura i właściwości."

zaprezentuje

dr inż. Aleksandra Wiśniewska

Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej
udział w Seminarium Katedralnym jest obowiązkowy.


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.