Webmaster: dr inż. Andrzej Okuniewski

Aktualności
Rozkład zajęć
Terminy egzaminów
Tematy prac dyplomowych

Seminium Katedry Chemii Nieorganicznej

Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej,
które odbędzie się w czwartek 25 stycznia o godzinie 13:15 w sali 121.

Wystąpienie pod tytułem:

"Wiązania wodorowe typu +N–H∙∙∙S- z udziałem DMAP i anionów tiolanowych."

zaprezentuje

mgr inż. Agnieszka Mielcarek

Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej
udział w Seminarium Katedralnym jest obowiązkowy.


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.