Webmaster: dr inż. Andrzej Okuniewski

Aktualności
Rozkład zajęć
Terminy egzaminów
Tematy prac dyplomowych

Technetium Talent Management Grants

Gratulujemy dr. hab. inż. Rafałowi Grubbie uzyskania finansowania dla projektu "Bromofosfinoborany: synteza oraz zastosowanie w aktywacji małych cząsteczek". Projekt będzie realizowany w ramach programu wspierania aktywności nauczycieli akademickich opiekujących się studentami szczególnie uzdolnionymi, prowadzącymi działalność badawczą w tematykach Centrów POB: Technetium Talent Management Grants. Głównym wykonawcą projektu będzie pani Katarzyna Klimsiak, studentka III roku kierunku Technologia Chemiczna, której również gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy badawczej.


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.