Pracownicy techniczni

mgr inż. Elżbieta Szyc
Starszy specjalista
Budynek A Wydziału Chemicznego pokój 124
(58) 347 26 22
inż. Agnieszka Kierył
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Budynek A Wydziału Chemicznego, 123
(58) 347 25 18
mgr Katarzyna Kowalewska
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Budynek A Wydziału Chemicznego, 123
(58) 347 25 92
dr inż. Anna Ciborska
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Budynek A Wydziału Chemicznego, 48
(58) 347 29 83