Tematy prac dyplomowych

W celu podjęcia danego tematu prosimy zgłaszać się bezpośrednio do wymienionych niżej prowadzących. Po kliknięciu w nazwisko otwiera się strona z kontaktem. Większość z poniższych tematów może być dostosowana do dyplomowania na każdym etapie studiów (inż., mgr, dr).

dr hab. inż. Anna Dołęga

  • ...

dr hab. inż. Jarosław Chojnacki

  • ...

dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk

  • ...

dr hab. Katarzyna Kazimierczuk

  • ...

dr hab. inż. Rafał Grubba

  • ...

dr inż. Łukasz Ponikiewski

  • ...

dr inż. Aleksandra Wiśniewska

  • ...

dr inż. Andrzej Okuniewski

  • Połączenia kompleksowe pochodnych 1-benzoilotiomocznika z halogenkami metali bloku p
  • 1-Tiobenzoilo-3-fenylotiomocznik i jego połączenia kompleksowe
  • N,N′-Bis(fenylokarbamotioilo)oksalamid i tereftalamid oraz ich połączenia kompleksowe