Tematy prac dyplomowych

W celu podjęcia danego tematu prosimy zgłaszać się bezpośrednio do wymienionych niżej prowadzących. Po kliknięciu w nazwisko otwiera się strona z kontaktem. Większość z poniższych tematów może być dostosowana do dyplomowania na każdym etapie studiów (inż., mgr, dr).

prof. dr hab. inż. Anna Dołęga

 • Synteza heterometalicznych kompleksów metali przejściowych o potencjalnej aktywności katalitycznej
 • Synteza molekularnych klastrów tytanu

prof. dr hab. inż. Jarosław Chojnacki

 • Związki kompleksowe bizmutu(III) z ligandami tiomocznikowymi. Synteza, badania strukturalne i fizykochemiczne.

dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk

 • Fotochemiczne właściwości kompleksów niklu(II) i kobaltu(II)
 • Zastosowanie spektroskopii IR i UV-Vis w badaniach produktów reakcji wybranych metali przejściowych z triazolami i pochodnymi pirazyny
 • Magnesy molekularne oparte na jonach Ni(II) i Co(II) - badanie właściwości strukturalnych, spektralnych i magnetycznych otrzymanych związków
 • Poszukiwanie materiałów luminescencyjnych opartych na heterometalicznych układach metali przejściowych

dr hab. Katarzyna Kazimierczuk

 • ...

dr hab. inż. Rafał Grubba

 • ...

dr inż. Łukasz Ponikiewski

 • Badanie reaktywności CuCl i AgCl w reakcji z solami litowymi difosfanów. Synteza kompleksów miedzi(I) i Ag(I) z ligandem fosfanylofosfidowym i fosfanylofosfinidenowym.
 • Badanie reaktywności typu Fosfa-Wittiga dla β-diketiminowych kompleksów tytanu(IV) z ligandem fosfanylofosfinidenowym.

dr inż. Aleksandra Wiśniewska

 • ...

dr inż. Andrzej Okuniewski

 • Otrzymywanie sorbentów metali ciężkich na bazie żelu krzemionkowego
 • Połączenia kompleksowe pochodnych tiomocznika z jonami metali bloku p
 • Pochodne tiobenzoilotiomocznika i ich połączenia kompleksowe
 • Wielofunkcyjne pochodne tiomocznika i ich połączenia kompleksowe

dr inż. Mateusz Daśko

 • Kompleksy kwasu foliowego z jonami metali

dr inż. Aleksandra Ziółkowska

 • ...

dr inż. Kinga Kaniewska

 • ...

dr inż. Damian Rosiak

 • ...