Zarząd OGPTChem

Przewodnicząca

prof. dr hab. inż. Barbara Becker, prof. zw. PG

Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

barbara.becker@pg.edu.pl

Wiceprzewodnicząca

dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. nadzw. UG

Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

dagmara.jacewicz@ug.edu.pl

Wiceprzewodniczący

prof. dr hab. Wojciech Kamysz

Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny

kamysz@gumed.edu.pl

Skarbnik

dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska

Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

anna.mietlarek-kropidlowska@pg.edu.pl

Sekretarz

dr inż. Andrzej Okuniewski

Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

andrzej.okuniewski@pg.edu.pl

Członek Zarządu

dr Dariusz Wyrzykowski

Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

dariusz.wyrzykowski@ug.edu.pl