Zarząd OGPTChem

Przewodniczący

prof. dr hab. Wojciech Kamysz

Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny

kamysz@gumed.edu.pl

Wiceprzewodnicząca

dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk

Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

agnieszka.pladzyk@pg.edu.pl

Wiceprzewodniczący

dr hab. Artur Sikorski

Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

artur.sikorski@ug.edu.pl

Skarbnik

dr inż. Andrzej Okuniewski

Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

andrzej.okuniewski@pg.edu.pl

Sekretarz

dr hab. Katarzyna Gobis

Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny

katarzyna.gobis@gumed.edu.pl

Członek Zarządu

dr Henryk Myszka

Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

henryk.myszka@ug.edu.pl