Chemia środowiska 
Semestr III (1°)

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. Katarzyna Kazimierczuk.

Wykład

Program

Wykłady: 1, 4-5 odbędą się w piątki 9:15-11:00, sala 19, Ch. B; wyjątkowo wykłady 2 i 3 odbędą się w czwartki 13:15-15:00 sala 19, Ch. B.

Wykładowcy: Agata Kot-Wasik (AKW), Bożena Zabiegała (BZa), Andrzej Wasik (AW), Katarzyna Kazimierczuk (KK).

  Data Temat wykładu Wykładowca
1 04.10 Wprowadzenie, zasady zaliczenia przedmiotu AW
2 10.10 Chemia atmosfery I BZa
3 17.10 Chemia atmosfery II BZa
4 25.10 Sprawdzian 1 (wykłady 1÷3, 1 godz.). Chemia wody I AKW
5 08.11 Chemia wody II AKW
6 15.11 Chemia gleby I AKW
7 22.11 Chemia gleby II AKW
8 29.11 Sprawdzian 2 (wykłady 4÷7, 1 godz.). Trwałe zanieczyszczenia organiczne w środowisku AKW
9 06.12 Cykl węgla w środowisku KK
10 13.12 Cykl azotu w środowisku KK
11 20.12 Cykl fosforu w środowisku KK
12 03.01 Cykl tlenu i siarki w środowisku KK
13 10.01 Sprawdzian 3 (wykłady 8÷12, 1 godz.). Rola pierwiastków chemicznych w organizmach żywych. Metale „ciężkie” i mikroelementy KK
14 17.01 Analityka środowiskowa. Metody pomiaru stopnia zanieczyszczenia środowiska AW
15 24.01 Egzamin pisemny KK

Laboratorium

Program

Laboratoria: 1-2,5-10 czwartek 8:15-11:00; wyjątkowo laboratoria 3 i 4 odbędą się w czwartki 13:15-16:00.

Nauczyciele: Andrzej Wasik (AW), Ilona Kłosowska-Chomiczewska (IKCh), Rafał Grubba (RG), Błażej Kudłak (BK), Bartłomiej Cieślik (BC), Tomasz Majchrzak (TM)

  Data Temat laboratorium Nr lab. Nauczyciel
1 10.10 Przypomnienie i przećwiczenie podstawowych pojęć
z zakresu obliczeń chemicznych
119 AW
2 17.10 Wpływ kwaśnych deszczy na roślinność 304 IKCh
3 24.10 Pomiar podstawowych parametrów fizykochemicznych wód 127 RG
4 31.10 Wpływ czynników kompleksujących na mobilność metali i toksyczność ekstraktów glebowych. Przygotowanie ekstraktów 127 RG
5 07.11 Ocena uciążliwości zapachowej powietrza
atmosferycznego przy użyciu olfaktometrii terenowej
230 TM
6 14.11 Potencjometryczne oznaczanie fluorków w próbkach wodnych. 230 AW
7 21.11 Oznaczenie pH i zawartości makroelementów w glebie uprawnej metodą Engera-Riehma. 304 IKCh
8 26.11 Woda. Zawartość tlenu rozpuszczonego. Chemiczne (COD) i biochemiczne (BOD) zapotrzebowanie tlenu wód. 304 IKCh
9 03.12 Zanieczyszczenie gleb i osadów z rtęcią. 031 BC
10 12.12 Określenie toksyczności ekstraktu glebowego za pomocą testu Heterocypris incongruens. 230 BK

Materiały