Doktorzy wypromowani w Katedrze Chemii Organicznej od 1961 roku

 

dr inż. Emil Szepiński

tytuł rozprawy: „Synteza, właściwości oraz zastosowanie cieczy jonowych, pochodnych naturalnych związków organicznych”
data obrony: 06.12.2019 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Maria J. Milewska
recenzenci:
dr hab. inż. Ewa Janus (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) - recenzja
dr hab. inż. Andrzej Marciniak (Politechnika Warszawska) - recenzja

zaproszenie, streszczenie

 

dr inż. Mateusz Musiejuk

tytuł rozprawy: „Opracowanie nowej metody syntezy niesymetrycznych disulfanów winylowych”
data obrony: 17.05.2019 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Witt
recenzenci:
prof. dr hab. Józef Drabowicz (CBMiM PAN) - recenzja
prof. dr hab. Jarosław Lewkowski (Uniwersytet Łódzki) - recenzja

zaproszenie, streszczenie

 

dr inż. Justyna Doroszuk

tytuł rozprawy: „Opracowanie dogodnej metody tworzenia wiązań S-C o hybrydyzacji atomu węgla sp oraz sp2
data obrony: 06.05.2019 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Witt
recenzenci:
dr hab. Jarosław Romański, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) - recenzja
dr hab. inż. Marek Stankevič, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) - recenzja

zaproszenie, streszczenie

 

dr inż. Kornelia Skarbek

tytuł rozprawy: „Modyfikacje chemiczne Amfoterycyny B i Nystatyny A1
data obrony: 03.04.2019 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Maria Milewska
recenzenci:
dr hab. Aleksandra Dąbrowska, prof. nadzw. UG (Uniwersytet Gdański) - recenzja
prof. dr hab. Wojciech Kamysz (Gdański Uniwersytet Medyczny) - recenzja

zaproszenie, streszczenie

 

dr inż. Monika Gensicka-Kowalewska

tytuł rozprawy: „Synteza i ocena biologiczna oligopeptydowych analogów akrydyny/akrydonu jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych”
data obrony: 23.01.2019 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka
recenzenci:
prof. dr hab. Adam Lesner (Uniwersytet Gdański) - recenzja
dr hab. n. med. Iwona Inkielewicz-Stępniak, prof. GUMed (Gdański Uniwersytet Medyczny) - recenzja

zaproszenie, streszczenie

 

dr inż. Agnieszka Siebert

tytuł rozprawy: „Synteza nowych aminokwasowych i peptydowych analogów kwasu mykofenolowego oraz ich aktywność biologiczna i mikrobiologiczna”
data obrony: 18.12.2018 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń
promotor pomocniczy: dr hab. inż. Grzegorz Cholewiński
recenzenci:
prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski (Politechnika Wrocławska) - recenzja
dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło (Uniwersytet Gdański) - recenzja

zaproszenie, streszczenie

 

dr inż. Olga Otłowska

tytuł rozprawy: „Identyfikacja naturalnych organicznych substancji barwiących obecnych w historycznych farbach i tekstyliach”
data obrony: 13.11.2018 r.
promotor: dr hab. Magdalena Śliwka-Kaszyńska
recenzenci:
prof. dr hab. Roman Kaliszan (Gdański Uniwersytet Medyczny) - recenzja
prof. dr hab. Bernard Lammek (Uniwersytet Gdański) - recenzja

zaproszenie, streszczenie

 

dr inż. Mateusz Daśko

tytuł rozprawy: „Projektowanie, synteza oraz badanie aktywności biologicznej amidosiarczanowych inhibitorów sulfatazy steroidowej zawierających w swojej konstytucji ugrupowania fosforowe lub wiązania C-F”
data obrony: 02.10.2018 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń
promotor pomocniczy: dr hab. inż. Sebastian Demkowicz
recenzenci:
prof. dr hab. Józef Drabowicz (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN) - recenzja
prof. dr hab. inż. Roman Gancarz (Politechnika Wrocławska) - recenzja

zaproszenie, streszczenie

 

dr inż. Ewelina Najda-Mocarska

tytuł rozprawy: „Chiralne katalizatory tiomocznikowe w reakcji stereoselektywnego alkilowania związków heteroaromatycznych”
data obrony: 26.01.2018 r.
promotor: dr hab. Sławomir Makowiec
recenzenci:
dr hab. Aleksandra Dąbrowska, prof. nadzw. UG (Uniwersytet Gdański) - recenzja
dr hab. inż. Jacek Nycz (Uniwersytet Śląski) - recenzja

zaproszenie, streszczenie

 

dr inż. Michał Prejs

tytuł rozprawy: „Synteza i badania biologiczne nowych analogów kwasu mykofenolowego z pochodnymi adenozyny jako potencjalnych leków immunosupresyjnych”
data obrony: 18.12.2017 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka
promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Cholewiński
recenzenci:
prof. dr hab. Adam Lesner (Uniwersytet Gdański) - recenzja
dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG (Uniwersytet Gdański) - recenzja

zaproszenie, streszczenie

 

dr inż. Andrzej Skwarecki

tytuł rozprawy: „Synteza koniugatów molekularnych ze związkami o udowodnionej aktywności przeciwgrzybiczej”
data obrony: 16.10.2017 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Maria J. Milewska
recenzenci:
prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski (Politechnika Wrocławska) - recenzja
prof. dr hab. Krzysztof Rolka (Uniwersytet Gdański) - recenzja

zaproszenie, streszczenie

 

dr inż. Witold Kozak

tytuł rozprawy: „Projektowanie, synteza fosforowych i tiofosforowych pochodnych kumaryny, bifenylu, tyraminy oraz flawonoidów i badanie ich aktywności biologicznej jako potencjalnych inhibitorów sulfatazy steroidowej (STS)”
data obrony: 16.10.2017 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń
promotor pomocniczy: dr inż. Sebastian Demkowicz
recenzenci:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Gajda (Politechnika Łódzka) - recenzja
prof. dr hab. inż. Roman Gancarz (Politechnika Wrocławska) - recenzja

zaproszenie, streszczenie

 

dr inż. Anna Zakrzewska

tytuł rozprawy: „3-Acyloketeny generowane z 5-acylo-2,2-dimetylo-1,3-dioksa-4,6-dionów w syntezie mono i bicyklicznych układów β-laktamowych”
data obrony: 10.10.2017 r.
promotor: dr hab. Sławomir Makowiec
recenzenci:
prof. dr hab. Marek Chmielewski (Instytut Chemii Organicznej PAN) - recenzja
prof. dr hab. Bernard Lammek (Uniwersytet Gdański) - recenzja

zaproszenie, streszczenie

 

dr inż. Marcin Kawczyński

tytuł rozprawy: „Synteza koniugatów inhibitorów enzymatycznych o strukturze aminokwasowej z peptydami jako potencjalnych związków przeciwgrzybowych”
data obrony: 01.02.2017 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Maria J. Milewska
recenzenci:
dr hab. Wojciech Kamysz, prof. nadzw. GUMed - recenzja
dr hab. inż. Beata Kolesińska, prof. PŁ - recenzja

zaproszenie

 

dr inż. Katarzyna Eichstaedt

tytuł rozprawy: „Zastosowanie oddziaływań międzycząsteczkowych, ze szczególnym uwzględnieniem wiązań halogenowych, w konstruowaniu struktur ponadcząsteczkowych”
data obrony: 29.09.2016 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Połoński
promotor pomocniczy: dr hab. inż. Teresa Olszewska
recenzenci:
prof. dr hab. Zofia Urbańczyk-Lipkowska (Instytut Chemii Organicznej PAN) - recenzja
prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski (Uniwersytet Gdański) - recenzja

zaproszenie, streszczenie

 

dr inż. Wioleta Januchta

tytuł rozprawy: „Synteza i badania biologiczne nowych sfunkcjonalizowanych analogów batracyliny jako potencjalnych związków przeciwnowotworowych”
data obrony: 13.01.2016 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka
recenzenci: dr hab. inż. Marek Konieczny, dr hab. inż. Piotr Mucha

 

dr inż. Monika Kukowska

tytuł rozprawy: „Synteza oraz ocena właściwości oligopeptydów jako związków o potencjalnym zastosowaniu w pielęgnacji skóry i leczeniu jej uszkodzeń”
data obrony: 13.01.2016 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka
recenzenci: dr hab. Katarzyna Gobis, dr hab. inż. Anna Skwierawska

 

dr inż. Paweł Punda

tytuł rozprawy: „Synteza podstawionych β-laktamów poprzez cyklizację N-alkenyloamidów za pomocą jonów metali grup przejściowych”
data obrony: 06.05.2015 r.
promotor: dr hab. Sławomir Makowiec
recenzenci: prof. dr hab. Marek Chmielewski, dr hab. Aneta Szymańska

 

dr inż. Dorota Iwaszkiewicz-Grześ

tytuł rozprawy: „Synteza i badania biologiczne nowych aminokwasowych analogów kwasu mykofenolowego”
data obrony: 05.11.2014 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka
promotor pomocniczy: prof. dr hab. Piotr Trzonkowski
recenzenci: prof. dr hab. Franciszek Kasprzykowski, dr hab. inż. Elżbieta Luboch

 

dr Monika Samsel

tytuł rozprawy: „Synteza i badania biologiczne koniugatów adenozyny z pochodnymi muramylopetydów jako potencjalnych związków immunosupresyjnych”
data obrony: 18.12.2013 r.
promotor: dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka
promotor pomocniczy: dr hab. Piotr Trzonkowski
recenzenci: dr hab. Janusz Madaj, prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk

 

dr inż. Sławomir Lach

tytuł rozprawy: „Pochodne kwasu neopentylidenofosforoditiowego jako substraty do syntezy ugrupowania trisulfidowego”
data obrony: 10.04.2013 r.
promotor: dr hab. inż. Dariusz Witt
recenzenci: prof. dr hab. Józef Drabowicz, prof. dr hab. inż. Jerzy Pikies

 

dr inż. Arkadiusz Majewski

tytuł rozprawy: „Nowa metoda selenylowania z użyciem diselenidu bis(O,O-diizopropylofosforotioilu)”
data obrony: 06.02.2013 r.
promotor: dr hab. inż. Witold Przychodzeń
recenzenci: prof. dr hab. Józef Drabowicz, prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk

 

dr inż. Magdalena Małachowska-Ugarte

tytuł rozprawy: „Synteza i badania biologiczne analogów kwasu mykofenolowego z pochodnymi amino-akrydyny/akrydonu jako potencjalnych związków immunosupresyjnych stosowanych po przeszczepach narządowych”
data obrony: 05.12.2012 r.
promotor: dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka
recenzenci: dr hab. Adam Lesner, prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz

 

dr inż. Karolina Janikowska

tytuł rozprawy: „Generowanie N-podstawionych karbamoiloketenów i tiokarbamoiloketenów oraz możliwości ich wykorzystania w syntezie organicznej”
data obrony: 10.10.2012 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń
promotor pomocniczy: dr Sławomir Makowiec
recenzenci: dr hab. Franciszek Kasprzykowski, prof. dr hab. inż. Roman Gancarz

 

dr inż. Natalia Salewska

tytuł rozprawy: „Synteza i charakterystyka N-podstawionych pochodnych antybiotyków przeciwgrzybowych z grupy makrolidów polienowych”
data obrony: 05.07.2012 r.
promotor: dr hab. inż. Maria J. Milewska
promotor pomocniczy: prof. dr inż. Edward Borowski
recenzenci: dr hab. Wojciech Kamysz, dr hab. inż. Elżbieta Luboch

 

dr inż. Marta Prokop

tytuł rozprawy: „Synteza potencjalnych inhibitorów enzymatycznych szlaku kwasu L-α-aminoadypinowego”
data obrony: 29.06.2011 r.
promotor: dr hab. inż. Maria J. Milewska
recenzenci: dr hab. Beata Liberek, prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz

 

dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba

tytuł rozprawy: „Synteza na fazie stałej połączeń tuftsyny i retrotuftsyny z pochodnymi antrachinonów oraz akrydyny/akrydonu i ich aktywność biologiczna”
data obrony: 01.12.2010 r.
promotor: dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka
recenzenci: dr hab. Piotr Mucha, prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk

 

dr inż. Anna Wardowska

tytuł rozprawy: „Immunomodulacyjne właściwości nowych analogów muramylodipeptydów (MDP) z tuftsyną”
data obrony: 03.11.2009 r.
promotorzy: prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka (PG), prof. dr hab. Piotr Trzonkowski (GUMed)
recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Myśliwska, prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz

 

dr inż. Sebastian Demkowicz

tytuł rozprawy: „Nowa metoda syntezy wiązania S-S oraz C-S”
data obrony: 24.09.2009 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń
recenzenci: prof. dr hab. Michał Pietrusiewicz, prof. dr hab. inż. Jerzy Pikies

 

dr inż. Aleksandra Wasilewska

tytuł rozprawy: „Krystaliczne struktury supramolekularne z udziałem związków azaheterocyklicznych”
data obrony: 27.05.2009 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Połoński
recenzenci: prof. dr hab. Jadwiga Frelek, prof. dr hab. inż. Barbara Becker

 

dr inż. Barbara Piotrkowska

tytuł rozprawy: „Chiralne i achiralne struktury supramolekularne z udziałem oksamidów i ich pochodnych tiokarbonylowych”
data obrony: 11.02.2008 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Połoński
recenzenci: dr hab. inż. Maria Bocheńska, prof. dr hab. Jadwiga Frelek

 

dr inż. Katarzyna Jaszczołt

tytuł rozprawy: „Synteza faz stacjonarnych na bazie pochodnych kaliks[4]arenów w konformacji 1,3-naprzemianległej oraz ich zastosowanie w wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)”
data obrony: 21.12.2007 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń
recenzenci: prof. dr hab. Janusz Jurczak, prof. dr hab. Bogdan Zygmunt

 

dr inż. Joanna Dziemidowicz

tytuł rozprawy: „Fosfonowe pochodne kaliks[4]arenów jako receptory w środowisku wodnym”
data obrony: 26.09.2007 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń
recenzenci: prof. dr hab. inż. Janusz Jurczak, prof. dr hab. inż. Jan F. Biernat

 

dr inż. Grzegorz Cholewiński

tytuł rozprawy: „Otrzymywanie i reaktywność selenofosforanów acylu”
data obrony: 06.12.2006 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń
recenzenci: prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski, prof. dr hab. inż. Jerzy Pikies

 

dr Monika Szyrszyng

tytuł rozprawy: „Synteza, struktura oraz czynność optyczna kompleksów inkluzyjnych steroidowych kwasów żółciowych”
data obrony: 27.10.2004 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Połoński
recenzenci: dr hab. Jadwiga Frelek, dr hab. inż. Jan Pawlak

 

dr Sławomir Makowiec

tytuł rozprawy: „Reakcje fosforowych odczynników nukleofilowych ze związkami hiperwalencyjnego jodu(III)”
data obrony: 29.09.2003 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń
recenzenci: prof. dr hab. Paweł Kafarski, dr hab. inż. Jerzy Pikies

 

dr inż. Igor Bensemann

tytuł rozprawy: „Struktury supramolekularne z udziałem N,N’-bis(2-pirydylo)arylodiamin”
data obrony: 13.03.2003 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Połoński
recenzenci: dr hab. Veneta Videnova-Adrabińska, dr hab. inż. Barbara Becker

 

dr inż. Leszek Doszczak

tytuł rozprawy: „Synteza i zastosowanie ditiofosforanów acylowych w reakcji tioacylowania”
data obrony: 05.06.2002 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń
recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz M. Pietrusiewicz, prof. dr hab. Jacek Stawiński

 

dr inż. Teresa Olszewska

tytuł rozprawy: „Synteza i czynność optyczna związków o chiralności spowodowanej zahamowaniem rotacji wokół wiązań N-N i C-N”
data obrony: 06.03.2002 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Połoński
recenzenci: prof. dr hab. Józef Drabowicz, prof. dr hab. inż. Jerzy Ciarkowski

 

dr inż. Jacek Nycz

tytuł rozprawy: „Reakcje fosforowych odczynników elektrofilowych z donorami pojedynczych elektronów”
data obrony: 02.07.2001 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń
recenzenci: dr hab. inż. Roman Gancarz, prof. dr hab. inż. Jan F. Biernat

 

dr inż. Magdalena Gozdowska

tytuł rozprawy: „Synteza i aktywność biologiczna połączeń analogów MDP i nor-MDP z aminowymi pochodnymi nitroakrydyny i nitroakrydonu”
data obrony: 09.12.1998 r.
promotor: prof. Aleksander Kołodziejczyk
recenzenci: prof. D. Konopińska, dr hab. J. Pawlak

 

dr inż. Marzena Pham

tytuł rozprawy: „Studia nad stereochemią pochodnych 2,4-diarylo-3-azabicyklo[3.3.1]nonanu oraz związków pokrewnych”
data obrony: 21.10.1998 r.
promotor: dr hab. inż. Tadeusz Połoński
recenzenci: dr hab. J. Ciarkowski, prof. J. Drabowicz

 

dr Magdalena Śliwka

tytuł rozprawy: „Chiralne ligandowymienne fazy stacjonarne. Otrzymywanie i zastosowanie w wysokosprawnej chromatografii cieczowej”
data obrony: 21.10.1998 r.
promotor: prof. Aleksander Kołodziejczyk
recenzenci: prof. B. Buszewski, prof. J. Namieśnik

 

dr inż. Dariusz Witt

tytuł rozprawy: „Badanie mechanizmu reakcji odczynników nukleofilowych >P-O– z halogenopochodnymi typu benzylowego”
data obrony: 11.06.1996 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń
recenzenci: prof. A. Jończyk, prof. M. Pietrusiewicz

 

dr inż. Leszek Dembkowski

tytuł rozprawy: „Badanie mechanizmu reakcji wiązania C-Br z nukleofilami fosforowymi typu >P-O–”
data obrony: 19.10.1995 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń
recenzenci: dr hab. P. Kafarski, prof. C. Wasielewski

 

dr inż. Zbigniew Wodecki

tytuł rozprawy: „Badanie mechanizmu reakcji tworzenia wiązania peptydowego”
data obrony: 25.05.1994 r.
promotor: prof. Aleksander Kołodziejczyk
recenzenci: prof. A. Chimiak, prof. Zbigniew Grzonka

 

dr inż. Krystyna Dzierzbicka

tytuł rozprawy: „Synteza i aktywność przeciwnowotworowa i anty-HIV-1 analogów muramylodipeptydu modyfikowanych pochodnymi akrydyny i akrydonu”
data obrony: 19.01.1994 r.
promotor: prof. Aleksander Kołodziejczyk
recenzenci: prof. D. Konopińska, prof. C. Wasielewski

 

dr inż. Zdzisław Głowacki

tytuł rozprawy: „Zastosowanie 31P NMR do oznaczania składu enancjomerycznegi kwasów 1-aminoalkilofosfonowych i 1-hydroksyalkilofosfonowych oraz ich pochodnych”
data obrony: 16.09.1993 r.
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń
recenzenci: dr hab. P. Kafarski, prof. C. Wasielewski

 

dr inż. Witold Przychodzeń

tytuł rozprawy: „Podandy usuwające pluton – synteza a kryterium czystości”
data obrony: 15.09.1993 r.
promotor: prof. Andrzej Chimiak
recenzenci: prof. M. Leplawy, prof. J. Biernat

 

dr inż. Marek Topolski

tytuł rozprawy: „Badania mechanizmu reakcji azyn i hydrazonów z solami fosforynów dialkilowych”
data obrony: 21.03.1990 r.
promotor: doc. Janusz Rachoń
recenzenci: prof. P. Mastalerz, prof. T. Sokołowska

 

dr inż. Halina Ewa Witkowska

tytuł rozprawy: „Badania nad syntezą cysteinylowych fosfonopeptydów”
data obrony: 02.03.1988 r.
promotor: doc. Czesław Wasielewski
recenzenci: prof. P. Mastalerz, prof. T. Sokołowska

 

dr inż. Maria Milewska

tytuł rozprawy: „Synteza sideroforów − pochodnych kwasu cytrynowego”
data obrony: 25.06.1985 r.
promotor: doc. Andrzej Chimiak
recenzenci: doc. L. Falkowski, doc. J. Izdebski

 

dr inż. Marek Ślebioda

tytuł rozprawy: „Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej do badania reakcji syntezy peptydów metodą DCC”
data obrony: 20.06.1984 r.
promotor: doc. Aleksander Kołodziejczyk
recenzenci: doc. Z. Grzonka, dr hab. J. Izdebski

 

dr inż. Andrzej Sobczak

tytuł rozprawy: „Syntezy i własności fosfonowych analogów dipeptydów”
data obrony: 17.10.1979 r.
promotor: doc. Czesław Wasielewski
recenzenci: doc. L. Falkowski, prof. B. Rzeszotarska

 

dr inż. Jacek Pastuszak

tytuł rozprawy: „Grupa t-butylowa jako osłona funkcji tiolowej cysteiny”
data obrony: 19.06.1979 r.
promotor: prof. Andrzej Chimiak
recenzenci: prof. S. Drabarek, doc. Z. Grzonka

 

dr inż. Kazimierz Antczak

tytuł rozprawy: „Reakcja P-H kwasów z aldazynami i jej wykorzystanie w syntezie fosforowych analogów aminokwasów”
data obrony: 11.04.1979 r.
promotor: doc. Czesław Wasielewski
recenzenci: doc. J. Biernat, doc. R. Tyka

 

dr inż. Jerzy Szewczyk

tytuł rozprawy: „Synteza i własności estrów 2,2,2-trichloroetylowych oraz 2-cyjanoetylowych N-acylowanych kwasów 1-aminofosfonowych”
data obrony: 05.12.1978 r.
promotor: doc. Czesław Wasielewski
recenzenci: doc. J. Biernat, prof. P. Mastalerz

 

dr inż. Tadeusz Połoński

tytuł rozprawy: „Estry N-hydroksyaminokwasów w syntezie N-hydroksypeptydów”
data obrony: 28.09.1977 r.
promotor: doc. Andrzej Chimiak
recenzenci: prof. C. Bełżecki, prof. B. Liberek

 

dr inż. Kazimierz Kamiński

tytuł rozprawy: „Hipotetyczna struktura tetainy i próby syntezy jej C-terminalnego aminokwasu”
data obrony: 20.11.1975 r. (IChO PAN)
promotor: doc. dr hab. inż. Teresa Sokołowska
recenzenci: prof. dr Osman Achmatowicz Jr., prof. dr Bolesław Bochwic, doc dr hab. Mirosław Leplawy

 

dr inż. Janusz Rachoń

tytuł rozprawy: „Reakcje aldazyn z fosforynami dwualkilowymi jako nowa metoda otrzymywania kwasów aminofosfonowych”
data obrony: 14.10.1975 r.
promotor: doc. Czesław Wasielewski
recenzenci: doc. A. Ledóchowski, doc. P. Mastalerz

 

dr inż. Teodozy Kolasa

tytuł rozprawy:N-Alkoksyaminokwasy – jako substraty do syntezy N-hydroksypeptydów”
data obrony: 09.06.1975 r.
promotor: doc. Andrzej Chimiak
recenzenci: prof. B. Liberek, doc. T. Sokołowska

 

dr inż. Maria Hoffmann

tytuł rozprawy: „Syntezy diastereoizomerycznych dwudepsipeptydów z zastosowaniem estrów arylosulfonowych hydroksykwasów”
data obrony: 16.10.1973 r.
promotor: doc. Czesław Wasielewski
recenzenci: prof. G. Kupryszewski, prof. B. Serafinowa

 

dr inż. Anatol Arendt

tytuł rozprawy: „Synteza muropeptydu zawierającego kwas L,L-diaminopimelinowy”
data obrony: 05.07.1973 r.
promotor: doc. Teresa Sokołowska
recenzenci: prof. E. Borowski, prof. G. Kupryszewski

 

dr inż. Aleksander Kołodziejczyk

tytuł rozprawy: „Niesymetryczne pochodne izomerów optycznych kwasu diaminopimelinowego”
data obrony: 05.07.1973 r.
promotor: doc. Teresa Sokołowska
recenzenci: prof. E. Borowski, prof. G. Kupryszewski

 

dr inż. Andrzej Chimiak

tytuł rozprawy: „Trzeciorzędowy butyl jako grupa ochronna w syntezach peptydów”
data obrony: 11.06.1962 r.
promotor: doc. Emil Taszner
recenzenci: prof. T. Urbański, prof. M. Wiewiórowski, doc. E. Borowski

 

dr inż. Janusz Sokołowski

tytuł rozprawy: „Badanie budowy produktu kondensacji glikozy z p-aminoazobenzenem”
data obrony: 01.07.1961 r.
promotor: prof. Leon Kamieński
recenzenci: prof. Z. Jerzmanowska, prof. J. Sawlewicz

 

dr inż. Teresa Sokołowska

tytuł rozprawy: „Nowe metody otrzymania gammapeptydów kwasu glutaminowego oraz ich zastosowanie do syntez glutationu i kwasów oftalmowych”
data obrony: 08.05.1961 r.
promotor: doc. Emil Taszner
recenzenci: prof. Jan Michalski, prof. Józef Sawlewicz

 

dr inż. Czesław Wasielewski

tytuł rozprawy: „Nowe metody estryfikacji w chemii peptydów”
data obrony: 12.01.1961 r.
promotor: doc. dr Emil Taszner
recenzenci: prof. Z. Jerzmanowska, prof. Józef Sawlewicz

 

 

Literatura:

Teresa Sokołowska, Wiesław Wojnowski, Ewa Klugmann-Radziemska, Wojciech Chrzanowski: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej 1945-2017, Gdańsk, 2017.