PRACOWNIK

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Maria J. Milewska

Kierownik Katedry

profesor

ORCID:

e-mail:  maria.milewska@pg.edu.pl
tel.:  +48 58 347 11 34
pokój:  4 Chemia A

 

konsultacje:

prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka

profesor

ORCID:

e-mail:  krystyna.dzierzbicka@pg.edu.pl
tel.:  +48 58 347 20 54
pokój:  16 Chemia A

 

konsultacje:

prof. dr hab. inż. Dariusz Witt

profesor

ORCID:

e-mail:  dariusz.witt@pg.edu.pl
tel.:  +48 58 347 18 51
pokój:  105 Chemia A

 

konsultacje:

dr hab. inż. Grzegorz Cholewiński

profesor uczelni

ORCID:

e-mail:  grzegorz.cholewinski@pg.edu.pl
tel.:  +48 58 347 23 00
pokój:  19 Chemia A

 

konsultacje:

Online:
Forum na eNauczanie

dr hab. inż. Sebastian Demkowicz

profesor uczelni

ORCID:

e-mail:  sebastian.demkowicz@pg.edu.pl
tel.:  +48 58 347 16 00
pokój:  104 Chemia A

 

konsultacje:

dr hab. Sławomir Makowiec

profesor uczelni

ORCID:

e-mail:  slawomir.makowiec@pg.edu.pl
tel.:  +48 58 347 28 83
pokój:  110 Chemia A

 

konsultacje:

 

dr hab. inż. Teresa Olszewska

profesor uczelni

ORCID:

e-mail:  teresa.olszewska@pg.edu.pl
tel.:  +48 58 347 14 25
pokój:  8 Chemia A

 

konsultacje:

dr hab. inż. Witold Przychodzeń

profesor uczelni

ORCID:

e-mail:  witold.przychodzen@pg.edu.pl
tel.:  +48 58 347 29 22
pokój:  5 Chemia A

 

konsultacje:

dr hab. Magdalena Śliwka-Kaszyńska

profesor uczelni

ORCID:

e-mail:  magdalena.sliwka-kaszynska@pg.edu.pl
tel.:  +48 58 347 19 42
pokój:  17 Chemia A

 

konsultacje:

dr inż. Monika Gensicka-Kowalewska

adiunkt dydaktyczny

Pełnomocnik Dziekana ds. Staży i Praktyk
dla kierunku Chemia i Chemia budowlana

ORCID:

e-mail:  monika.kowalewska@pg.edu.pl
tel.:  +48 58 347 23 00
pokój:  9 Chemia A

 

konsultacje:

piątek 1000 - 1200

(stacjonarnie i online)
Skype: live:683b19829d2e9c86

 

Danuta Laskowska

starszy technik

e-mail:  danuta.laskowska@pg.edu.pl
tel.:  +48 58 347 27 36
         +48 58 347 20 72
pokój:  1, 103 Chemia A

mgr Aleksandra Wiśniewska

specjalista

e-mail:  aleksandra.wisniewska@pg.edu.pl
tel.:  +48 58 347 14 25
pokój:  1, 8, 103 Chemia A

mgr inż. Jan Alfuth

asystent badawczo-dydaktyczny

doktorant

ORCID:

e-mail:  jan.alfuth@pg.edu.pl
tel.:  +48 58 347 14 25
pokój:  8 Chemia A

 

konsultacje:

kontakt mailowy

mgr inż. Karol Biernacki

asystent badawczo-dydaktyczny

doktorant

ORCID:

e-mail:  karol.biernacki@pg.edu.pl
tel.:  +48 58 347 17 32
pokój:  102 Chemia A

 

konsultacje:

kontakt mailowy

mgr Klaudia Chmielewska

doktorantka

ORCID:

e-mail:  klaudia.chmielewska@pg.edu.pl
tel.:  +48 58 347 20 54
pokój:  15 Chemia A

 

konsultacje:

mgr inż. Olga Ciupak

doktorantka

ORCID:

e-mail:  olga.ciupak@pg.edu.pl
tel.:  +48 58 347 17 32
pokój:  102 Chemia A

 

konsultacje:

mgr inż. Bartosz Jędrzejewski

doktorant

ORCID:

e-mail:  bartosz.jedrzejewski@pg.edu.pl
tel.:  +48 58 347 17 32
pokój:  102 Chemia A

 

konsultacje:

mgr inż. Michał Nowak

doktorant

ORCID:

e-mail:  michal.nowak1@pg.edu.pl
tel.:  +48 58 347 14 93
pokój:  103 Chemia B

 

konsultacje:

mgr inż. Maja Przybyłowska

doktorantka

ORCID:

e-mail:  maja.przybylowska@pg.edu.pl
tel.:  +48 58 347 20 54
pokój:  15 Chemia A

 

konsultacje:

mgr inż. Małgorzata Ryczkowska

doktorantka

ORCID:

e-mail:  malryczk@student.pg.edu.pl
tel.:  +48 58 347 28 83
pokój:  111 Chemia A

 

konsultacje:

mgr inż. Joanna Stefaniak

doktorantka

ORCID: 

e-mail:  joanna.stefaniak@pg.edu.pl
tel.:  +48 58 347 14 93
pokój:  103 Chemia B

 

konsultacje:

mgr inż. Juliusz Walczak

doktorant

ORCID: 

e-mail:  juliusz.walczak@pg.edu.pl
tel.:  +48 58 347 23 00
pokój:  19 Chemia A

 

konsultacje:

mgr inż. Milena Witkowska

doktorantka

ORCID:

e-mail:  milszewc@student.pg.edu.pl
tel.:  +48 58 347 28 83
pokój:  111 Chemia A

 

konsultacje: