Prof. dr hab. inż. Tadeusz Połoński

Kierownik

Katedry Chemii Organicznej

        Pracownik     Stanowisko     e-mail     tel.  
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Połoński Kierownik katedry, profesor tadpolon@pg.gda.pl +48 58 347 15 28
2 Prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń  profesor januszrachon@pg.gda.pl +48 58 347 12 34
3 Prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk profesor emerytowany alekol@pg.gda.pl +48 58 347 29 70
4 Prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka  profesor krydzier@pg.gda.pl +48 58 347 27 36
+48 28 347 20 54
5 Prof. dr hab. inż. Maria J. Milewska profesor marmilew@pg.gda.pl +48 58 347 11 34
6 Dr hab. Magdalena Śliwka-Kaszyńska adiunkt magkaszy@pg.gda.pl +48 58 347 19 42
7 Dr hab. inż. Witold Przychodzeń adiunkt witprzyc@pg.gda.pl +48 58 347 29 22
8 Dr hab. inż. Dariusz Witt   adiunkt chemwitt@pg.gda.pl +48 58 347 18 51
9 Dr hab inż. Teresa Olszewska adiunkt terolsze@pg.gda.pl +48 58 347 14 25
10 Dr hab. Sławomir Makowiec adiunkt mak@pg.gda.pl +48 58 347 28 83
11 Dr inż. Grzegorz Cholewiński adiunkt grzchole@pg.gda.pl +48 58 347 23 00
12 Dr inż. Sebastian Demkowicz  adiunkt sebdemko@pg.gda.pl +48 58 347 16 00
14 Danuta Laskowska starszy technik   +48 58 347 27 36
+48 58 347 20 72
15 Mgr Aleksandra Wiśniewska specjalista   +48 58 347 17 24
16 Mgr inż. Katarzyna Suchcicka Starszy referent techniczny
Sekretariat
katarzyna.suchcicka@pg.gda.pl +48 58 347 20 23
17 Mgr inż. Ewelina Najda Doktorantka najdaewelina@gmail.com +48 58 347 28 83
18 Mgr inż. Anna Zakaszewska Doktorantka annanarkowicz@wp.pl +48 58 347 28 83
19 Mgr inż. Daśko Mateusz  Doktorant rince15@wp.pl +48 58 347 16 00
20 Mgr inż. Milena Szewczyk Doktorantka angsze@wp.pl +48 58 347 28 83
21 Mgr inż.Głowacka Agnieszka  Doktorantka agnieszka.glowacka@gmail.com +48 58 347 27 36
22 Mgr inż. Gensicka Monika Doktorantka monikagensicka@wp.pl +48 58 347 27 36
23 Mgr inż. Hałuszczuk Adam Doktorant ahaluszczuk@gmail.com +48 58 347 22 08
24 Mgr inż. Kozak Witold Doktorant witkozak@student.pg.gda.pl +48 58 347 16 00
25 Mgr inż. Musiejuk Mateusz Doktorant mateusz.musiejuk@interia.eu +48 58 347 16 00
26 Mgr inż. Otłowska Olga Doktorantka otlowska.olga@wp.pl +48 58 347 17 24
27 Mgr inż. Prejs Michał Doktorant micprejs@student.pg.gda.pl +48 58 347 2736
28 Mgr inż. Skarbek Kornelia Doktorantka korneliaskarbek.pg@gmail.com +48 58 347 23 00
29 Mgr inż. Skwarecki Andrzej Doktorant andrzej.skwarecki@gmail.com +48 58 347 14 25
30 Mgr inż. Szepiński Emil Doktorant e.szepinski@gmail.com +48 58 347 14 25
31 Mgr inż. Dorszuk Justyna Doktorantka justyna_wieczkowska@o2.pl +48 58 347 18 51
32 Mgr inż Milena Szewczyk Doktorantka   +48 58 347 28 83