Prof. dr hab. inż. Tadeusz Połoński

Kierownik

Katedry Chemii Organicznej

BIOTECHNOLOGIA - Informacja

Zaliczenie poprawkowe ćwiczeń z chemii Organicznej 08-09-2017  piątek  godzina 8:00 w sali 215 oraz 222.

Egzamin poprawkowy pisemny z Chemii Organicznej 11.09.2017 poniedziałek godz. 9:00 Aud. Chem.

 

 

 

Kierownik Katedry Chemii Organicznej / Head of Department of Organic Chemistry:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Połoński

Katedra Chemii Organicznej
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
Chemia "A"
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 GDANSK
POLAND

Department  of Organic Chemistry
Faculty of Chemistry
Gdańsk University of Technology
Chemistry  "A"
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 GDAŃSK
POLAND

 

Telefon / Phone
+48 58 347-15-28
+48 58 347-20-23