Aktualności

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

Studentom przybywającym na zaliczenia, egzaminy czy zajęcia laboratoryjne przypominamy, że obowiązują zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zachowania środków ostrożności w czasie pandemii COVID-19. Dlatego przypominamy, że:

  1. Na terenie uczelni, zarówno w gmachach, jak i na zewnątrz poruszamy się w maseczkach.
  2. Przed wejściem do sali zachowujemy obowiązujący dystans, czyli co najmniej 1,5 m od następnej osoby.
  3. Do sali wchodzimy pojedynczo z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, m. in. dezynfekcja dłoni itp.
  4. Nie poruszamy się po korytarzach i pomieszczeniach Katedry bez określonego powodu.
  5. W czasie zajęć stosujemy się do zaleceń ostrożnościowych związanych z COVID-19 formułowanych przez prowadzącego zajęcia.

W/w uwagi mają na celu zmniejszenie ryzyka zarażenia się koronawirusem przez studentów, personel techniczny oraz nauczycieli akademickich.

Gdańsk, 7.01.2021


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.