Aktualności

PRELUDIUM 19 DLA NASZEGO DOKTORANTA

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż w ramach konkursu PRELUDIUM 19 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki, przeznaczonego na badania podstawowe prowadzone przez młodych naukowców nieposiadających stopnia doktora, dofinansowanie w kwocie 208 920 PLN otrzymał mgr inż. Karol Biernacki, doktorant KChO. Projekt pt. „Nowe inhibitory sulfatazy steroidowej na bazie amidosiarczanowych pochodnych 1,2,4-oksadiazoli” znalazł się na 8 miejscu spośród 1672 złożonych wniosków i będzie realizowany w latach 2021-2024 pod nadzorem dr. hab. inż. Sebastiana Demkowicza.

Projekt zakłada poszukiwanie nowych, skutecznych inhibitorów sulfatazy steroidowej mogących znaleźć zastosowanie w leczeniu nowotworów hormonozależnych. Ponadto, jednym z celów projektu jest wykorzystanie nowatorskiej strategii otrzymywania pochodnych 1,2,4-oksadiazolu w oparciu o metody mechanochemiczne.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.