Katedra Chemii Organicznej, Wydziału Chemicznego, Politechniki Gdańskiej, posiada wyposażenie, bazę laboratoryjną oraz doświadczenie pozwalające na współpracę w zakresie syntezy związków organicznych, opracowywania alterantywnych ścieżek syntezy w tym obejść patentowych.

Katedra Chemii Organicznej od wielu lat współpracuje między innymi z Zakładami Farmaceutycznymi POLPHARMA SA, czego wynikiem jest opracowanie i wdrożenie do produkcji leku przeciw osteoporozie Ostemax.