Materiały z przedmiotu Metody badań Strukturalnych dla ZTM.


IR 1, IR 2, IR 3, MS 1

IR widma LAB

Plan zajęć

Moving molecules