Historia Katedry Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności

Początkiem kształcenia w Politechnice Gdańskiej w zakresie chemii i technologii żywności było zorganizowanie w roku 1945 przez Wacława Szybalskiego Zakładu Inżynierii Fermentacyjnej i Przemysłu Spożywczego, a następnie utworzenie Katedry Technologii Środków Spożywczych kierowanej od września 1946 r. przez Ernesta Syma. Wśród pierwszych 14 katedr oprócz wyżej wymienionej została powołana również Katedra Botaniki z kierownikiem Tadeuszem Sulmą. W 1951 r. Henryk Niewiadomski zorganizował Katedrę Chemii i Technologii Tłuszczów.

Obecna Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności wywodzi się z Katedry Technologii Zwierzęcych Produktów Spożywczych utworzonej w roku 1950 na Wydziale Inżynierii Rolnej przez Damazego J. Tilgnera i przeniesionej na Wydział Chemiczny w roku 1951. W roku 1969 nastąpiła zmiana Katedry na Zakład Technologii Utrwalania Żywności i Mikrobiologii Technicznej (kierownik: Zdzisław E. Sikorski) w skład którego włączono również ówczesną Katedrę Technologii Ryb (utworzoną w roku 1956, kierownik: Jerzy Kukucz, następnie Zdzisław E. Sikorski) oraz Katedrę Mikrobiologii Technicznej (kierownik: Wanda Szczepuła). Następnie Zakład przemianowano na Katedrę Technologii Utrwalania Żywności a w roku 2001 na Katedrę Chemii i Technologii Żywności. W roku 2003 Katedrę Chemii i Technologii Żywności połączono z Katedrą Technologii i Chemii Tłuszczów (kierowaną uprzednio przez Bronisława Drozdowskiego, a następnie Eleonorę Ledóchowską) oraz Zakładem Analizy i Oceny Jakości Żywności (kierowanym przez Andrzeja Stołyhwo) i przemianowano na Katedrę Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności, której kierownikiem został Józef Synowiecki, a od r. 2007 do r. 2016 Ilona Kołodziejska. Aktualnie kierownikiem Katedry Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności jest Hanna Staroszczyk.