Kierownik

dr hab. inż Hanna Staroszczyk, profesor uczelni

Budynek B Wydziału Chemicznego (budynek 7), pokój 210

Tel. +48 58 347 11 95

mail: hanna.staroszczyk@pg.edu.pl

Sekretariat

mgr inż. Judyta Kosińska

Budynek B Wydziału Chemicznego (budynek 7), pokój 213

Tel. +48 58 347 12 46

mail: monika.baranowska@pg.edu.pl 

mail: judkosin@pg.edu.pl

Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Politechniki Gdańskiej

Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

zapraszają na

XLV Sesję Naukową Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN
„Żywność w strategii Zielonego Ładu”

1-2 lipca 2021 roku na Politechnice Gdańskiej

W programie konferencji znajdą się prezentacje najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych w dziedzinie technologii żywności i żywienia człowieka. To wyjątkowe wydarzenie uświetnią zaproszeni wybitni naukowcy z polskich uczelni i przedstawiciele przemysłu żywnościowego. Tematyka konferencji będzie nawiązywała do strategii Unii Europejskiej określanej jako Europejski Zielony Ład, wyznaczającej kierunki rozwoju gospodarki do 2030 roku. Produkcja żywności „od pola do stołu” gra w niej centralną rolę. 

Szczegóły dotyczące wydarzenia można znaleźć na stronie:

https://chem.pg.edu.pl/xlv-sesja-naukowa-knoziz-pan/strona-glowna.

Aktualności

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.