MONOGRAFIE I PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE 

Sikorski Z. E. 2020. Zagrożenia zdrowotne powodowane szkodliwymi substancjami w żywności. W: Szkodliwe substancje w żywności. Red. naukowi: Witczak A., Sikorski Z. E., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1-8.

Sikorski Z. E. 2020. Skutki wadliwego przechowywania i przetwarzania żywności. W: Szkodliwe substancje w żywności. Red. naukowi: Witczak A., Sikorski Z. E., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 43-58.

Staroszczyk H. 2020. Szkodliwe związki powstające wskutek przemian sacharydów. W: Szkodliwe substancje w żywności. Red. naukowi: Witczak A., Sikorski Z. E., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 59-82.

Sinkiewicz I. 2020. Lipidy szkodliwe dla zdrowia. W: Szkodliwe substancje w żywności. Red. naukowi: Witczak A., Sikorski Z. E., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 85-98.

Sikorski Z. E. 2020. Białka i produkty ich reakcji szkodliwe dla zdrowia. W: Szkodliwe substancje w żywności. Red. naukowi: Witczak A., Sikorski Z. E., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 99-110.

Malinowska-Pańczyk E. 2020. Biogenne aminy. W: Szkodliwe substancje w żywności. Red. naukowi: Witczak A., Sikorski Z. E., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 111-124.

Sikorski Z. E. 2017. Zakres i rola chemii żywności. W: Chemia żywności, Tom 1: Główne składniki żwyności. Red. naukowi: Sikorski Z. E., Staroszczyk H., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1-10.

Staroszczyk H. 2017. Sacharydy - występowanie i znaczenie. W: Chemia żywności, Tom 1: Główne składniki żwyności. Red. naukowi: Sikorski Z. E., Staroszczyk H., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 105-151.

Sikorski Z. E. 2017. Białka. W: Chemia żywności, Tom 1: Główne składniki żwyności. Red. naukowi: Sikorski Z. E., Staroszczyk H., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 217-288.

Malinowska-Pańczyk Edyta. 2017. Niebiałkowe związki azotowe. W: Chemia żywności, Tom 1: Główne składniki żwyności. Red. naukowi: Sikorski Z. E., Staroszczyk H., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 289-316.

Sikorski Z. E., Witczak A. 2017. Interakcje składników żywności. W: Chemia żywności, Tom 1: Główne składniki żwyności. Red. naukowi: Sikorski Z. E., Staroszczyk H., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 317-338.

Sinkiewiecz I. 2017. Rodniki, utleniacze i przeciwutleniacze. W: Chemia żywności, Tom 2: Biologiczne właściwości składników żywności. Red. naukowi: Sikorski Z. E., Staroszczyk H., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 33-56.

Kusznierewicz B. 2017. Nieodżywcze substancje prozdrowotne pochodzenia roślinnego. W: Chemia żywności, Tom 2: Biologiczne właściwości składników żywności. Red. naukowi: Sikorski Z. E., Staroszczyk H., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 57-113.

Lewandowska A., Bartoszek A. 2017. Mutegenne i rakotwórcze składniki żwyności. W: Chemia żywności, Tom 2: Biologiczne właściwości składników żywności. Red. naukowi: Sikorski Z. E., Staroszczyk H., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 143-178.

Tylingo R. 2017. Zasady zapewniania bezpieczeństwa żwyności. W: Chemia żywności, Tom 2: Biologiczne właściwości składników żywności. Red. naukowi Sikorski Z. E., Staroszczyk H., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 307-330.

Sikorski Z. E., Staroszczyk H. 2017. The Effect of Processing on the Safety and Nutritional Value of Food. In: Toxins and Other Harmful Compounds in Foods. Eds. Witczak A., Sikorski Z. E., CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 369-400.

Sikorski Z. 2012. Foreword. In: Dictionary of Food Compounds with CD-ROM, Second Edition. Ed. Shmuel Yannai, CRC Press, Boca Raton, 11-14.

Malinowska-Pańczyk E. 2012. Fermented vegetable products. In: Fermentation. Effects on Food properties. Eds. Mehta B.M., Kamal-Eldin A., Iwanski R.Z., CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 231-258.

Tylingo R. 2012. Process control in food fermentation. In: Fermentation: Effects on Food Properties. Eds. Mehta B.M., Kamal-Eldin A., Iwanski R.Z., CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 345-360.

Kołakowska A., Sikorski Z.E. 2011. Lipids and food quality. In: Chemical, Biological and Functional Aspects of Food Lipids. Eds. Sikorski Z.E., Kołakowska A., CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 71-80.

Sikorski Z.E., Sinkiewicz I. 2011. The role of lipids in meat. In: Chemical, Biological and Functional Aspects of Food Lipids. Eds. Sikorski Z.E., Kołakowska A., CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 327-340.

Sikorski Z.E., Kołakowski E. 2011. Seafood quality issues. In: Environmental Effects on Seafood Availability, Safety, and Quality. Eds. Daczkowska-Kozon E.G., Sun Pan B., CRC Press, Boca Raton, 19-38.

Sikorski Z.E., Pokorny J., Damodaran S. 2008. Physical and chemical interactions of components in food systems. In: Fennema's Food Chemistry. Eds: Damodaran S., Parkin L., Fennema R., CRC Press Taylor & Francis Group, London, New York, 849-883.

Sikorski Z. E., Piotrowska B. 2007. Food components and quality. In: Chemical and Functional Properties of Food Components. Ed. Sikorski Z. E., CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 1-14.

Sikorski Z. E. 2007. The role of proteins in food. In: Chemical and Functional Properties of Food Components. Ed. Sikorski Z. E., CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 129-176.

Sikorski Z. E., Haard N. F. 2007. Interactions of food components. In: Chemical and Functional Properties of Food Components. Ed. Sikorski Z. E., CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 329-356.

Bartoszek A. 2007. Mutagenic, carcinogenis and chemopreventive compounds in foods. In: Chemical and Functional Properties of Food Components. Ed. Sikorski Z. E., CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 451-486.

Bartoszek A. 2006. Genotoxic food components. In: Carcinogenic and Anticarcinogenic Food Components. Eds. Baer-Dubowska W., Bartoszek A., Malejka-Giganti D., CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 69-96.

Biziuk M., Bartoszek A. 2006. Environmental contamination of food. In: Carcinogenic and Anticarcinogenic Food Components. Eds. Baer-Dubowska W., Bartoszek A., Malejka-Giganti D., CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 113-136.

Sikorski Z. E. 2004. The effect of processing on the nutritional value and toxicity of foods. In: Toxins in Food. Eds. Dąbrowski W. M., Sikorski Z. E., CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 285-312.

Kołakowska A., Sikorski Z. E. 2003. The role of lipids in food quality. In: Chemical and Functional Properties of Food Lipids. Eds. Sikorski Z. E., Kołakowska A., CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 1-8.

Sikorski Z. E. 2001. The role of nitrogenous compounds in food quality. In: Chemical and Functional Properties of Food Proteins. Ed. Sikorski Z. E., CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 1-12.

Sikorski Z. E. 2001. Functional properties of proteins in food systems. In: Chemical and Functional Properties of Food Proteins. Ed. Sikorski Z. E., CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 113-135.

Sikorski Z. E. 2001. Chemical reactions in proteins in food systems. In: Chemical and Functional Properties of Food Proteins. Ed. Sikorski Z. E., CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 191-213.

Synowiecki J. 2001. Single cell proteins. In: Chemical and Functional Properties of Food Proteins. Ed. Sikorski Z. E., CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 437-452.

Bartoszek A. 2001. Mutagens and carcinogens in processed protein foods. In: Chemical and Functional Properties of Food Proteins. Ed. Sikorski Z. E., CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 453-471.