Kierownik katedry

dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, profesor uczelni

telefon: +48 58 347 11 95

e-mail: hanna.staroszczyk@pg.edu.pl

Most Wiedzy

Google Scholar

p. 210 Chemia B

prof. dr hab. inż. Maria Sadowska
(profesor emeritus PG)

telefon: +48 58 347 15 95

e-mail: maria.sadowska@pg.edu.pl

Most Wiedzy

p. 214 Chemia B

prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Zdzisław E. Sikorski
(honorowy profesor emeritus PG)

telefon: +48 58 347 12 46

e-mail: zdzislaw.sikorski@pg.edu.pl

Most Wiedzy

p. 210 Chemia B

prof. dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska

telefon: +48 58 347 17 23

e-mail: agnieszka.bartoszek@pg.edu.pl

Most Wiedzy

p. 315 Chemia B

dr hab. inż. Barbara Kusznierewicz, profesor uczelni

telefon: +48 58 347 16 98

e-mail: barbara.kusznierewicz@pg.edu.pl

Most Wiedzy

Google Scholar

p. 316 Chemia B

dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk, profesor uczelni

telefon: +48 58 347 10 70

e-mail: edyta.malinowska-panczyk@pg.edu.pl

Most Wiedzy

Google Scholar

p. 207 Chemia B

dr hab. inż. Dorota Martysiak-Żurowska, profesor uczelni

telefon: +48 58 347 13 06

e-mail: dorota.martysiak-zurowska@pg.edu.pl

Most Wiedzy

Google Scholar

p. 317 Chemia B

dr hab. inż. Robert Tylingo, profesor uczelni

telefon: +48 58 347 15 95

e-mail: robertt@pg.edu.pl

Most Wiedzy

Google Scholar

p. 214 Chemia B

dr inż. Paweł Filipkowski, profesor uczelni

telefon: +48 58 347 24 56

e-mail: pawel.filipkowski@pg.edu.pl

Most Wiedzy

Google Scholar

p. 301 Chemia B

dr inż. Izabela Koss-Mikołajczyk

telefon: +48 58 347 16 98

e-mail: izabela.koss-mikolajczyk@pg.edu.pl

Most Wiedzy

Google Scholar

p. 318 Chemia B

dr inż. Szymon Mania

telefon: +48 58 347 28 56

e-mail: szymon.mania@pg.edu.pl

Most Wiedzy

Google Scholar

p. 212 Chemia B

dr inż. Izabela Sinkiewicz, profesor uczelni

telefon: +48 58 347 13 95

e-mail: izabela.sinkiewicz@pg.edu.pl

Most Wiedzy

Google Scholar

p. 203 Chemia B

dr inż. Agata Sommer

telefon: +48 58 347 21 59

e-mail: agata.sommer@pg.edu.pl

Most Wiedzy

Google Scholar

p. 202 Chemia B

dr inż. Karol Parchem

telefon: +48 58 347 21 16

e-mail: karparch@student.pg.edu.pl

Most Wiedzy

p. 318 Chemia B

Marzena Dolmierska

telefon: +48 58 347 25 56

e-mail: marzena.dolmierska@pg.gda.pll

p. 206 Chemia B

mgr inż. Judyta Kosińska

telefon: +48 58 347 12 46

e-mail: judkosin@pg.edu.pl

Most Wiedzy

Google Scholar

p. 213 Chemia B

Małgorzata Miczka

telefon: +48 58 347 25 56

e-mail: malgorzata.miczka@pg.edu.pl

p. 206 Chemia B