BIOTECHNOLOGIA - STUDIA I STOPNIA

Pytania ogólne z zakresu problematyki specjalizacyjnej studiów I stopnia

BIOTECHNOLOGIA - STUDIA II STOPNIA

Zagadnienia z zakresu przedmiotów specjalistycznych

 

 1. Rola sacharydów jako składników odżywczych, ich inne funkcje w organizmie człowieka, zagrożenia zdrowotne powiązane   z zaburzeniami metabolizmu sacharydów
 2. Rola lipidów w organizmie człowieka, źródła kwasów tłuszczowych w organizmie człowieka 
 3. Nutrigenetyka, nutrigenomika i epigenetyka; znaczenie tych określeń, przykłady epigenetycznych funkcji składników żywności
 4. Ogólna charakterystyka skażeń żywności, główne mechanizmy detoksykacji w organizmie człowieka
 5. Rafinacja olejów roślinnych
 6. Metody przemysłowego wydobywania tłuszczów roślinnych i zwierzęcych
 7. Modyfikacje tłuszczów spożywczych metodami fizykochemicznymi i enzymatycznymi
 8. Roślinne metabolity wtórne (definicja, ogólny podział, funkcje jakie pełnią w roślinie, właściwości prozdrowotne)
 9. Czynniki wpływające na reologiczne cechy żywności
 10. Interakcje składników żywności
 11. Dodatki do żywności – cel stosowania i uwarunkowania prawne 
 12. Metody izolacji i oczyszczania enzymów
 13. Sposoby unieruchamiania enzymów
 14. Wykorzystanie enzymów w przemyśle spożywczym
 15. Bakterie wskaźnikowe i cel ich oznaczania w produktach żywnościowych
 16. Zatrucia i zakażenia pokarmowe
 17. Mikotoksyny. Czynniki sprzyjające ich powstawaniu
 18. Wykrywanie zanieczyszczeń i zafałszowań żywności techniką PCR
 19. Porównanie tradycyjnych metod wykrywania patogenów w żywności z techniką PCR
 20. Rodzaje technik PCR, przykłady zastosowań
 21. Sterylizacja i pasteryzacja żywności
 22. Chemiczne metody utrwalania żywności
 23. Metody utrwalania żywności w których wykorzystuje się zimno
 24. Metody analityczne stosowane w przemyśle tłuszczowym