Oferta usługowa

 • Oznaczanie składu chemicznego produktów żywnościowych 
 • Otrzymywanie termostabilnych enzymów przydatnych w przetwórstwie żywności 
 • Określanie sensorycznej jakości oraz mikrobiologicznego zanieczyszczenia żywności 
 • Opracowywanie procedur racjonalnego zagospodarowania ubocznych produktów przemysłu żywnościowego 
 • Ocena uciążliwości zakładów przemysłu żywnościowego dla otoczenia 
 • Szkolenie personelu zakładów żywnościowych w zakresie higieny produkcji i analizy żywności 
 • Szkolenie personelu zakładów żywnościowych w zakresie systemów zapewnienia jakości żywności 
 • Ekspertyzy i doradztwo z zakresu mikrobiologii żywności
 • Tworzenie, wdrażanie i obsługa systemów zapewnienia jakości żywności 
 • Analiza surowców i produktów tłuszczowych 
 • Wykrywanie genetycznie zmodyfikowanych organizmów oraz drobnoustrojów patogennych w żywności 
 • Badanie autentyczności gatunkowej produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Badania mikrobiologiczne surowców i produktów żywnościowych zgodnie z normami PN-ISO
 • Ustalanie/weryfikacja terminu przydatności do spożycia produktów żywnościowych
 • Zmiany jakościowe i ilościowe mikroflory w czasie prób przechowalniczych żywności
 • Ocena trwałości mikrobiologicznej wyrobów kosmetycznych

Oferta wdrożeniowa

 • Ekspertyzy i doradztwo z zakresu projektowania nowych produktów żywnościowych oraz procesów technologicznych i linii produkcyjnych ich wytwarzania
 • Licencjonowanie lub sprzedaż praw do gotowych rozwiań technologicznych:
 • Sposób unieruchamiania enzymów - Patent PL 209684 
 • Sposób otrzymywania oleju rybiego z odpadów ryb tłustych - Patent PL 213261
 • Kompozycja chitozanowa i sposób wytwarzania hydrożelowej membrany chitozanowej - Patent PL 222739
 • Sposób wytwarzania chitozanowo-białkowego materiału biopolimerowego - Patent PL 223280