Inspektor w zakresie nadzoru powłok malarskich statków morskich lub ochrony katodowej Inspektor w zakresie nadzoru powłok malarskich statków morskich lub ochrony katodowej

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej został uznany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jako MORSKA JEDNOSTKA EDUKACYJNA - certyfikat nr 2/2019  (załącznik do certyfikatu) mająca uprawnienia do szkolenia w zakresie inspekcji powłok malarskich i inspekcji ochrony katodowej. Aktualnie funkcję nadzorującą pełni Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Organizatorem kursów jest Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej. Kursy odbywają się dwa razy w roku, trwają 2 tygodnie (50 godz. szkolenia) i po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym uczestnicy otrzymują certyfikat Inspektora w zakresie nadzoru powłok malarskich statków morskich (kurs dot. powłok malarskich) lub Inspektora ochrony katodowej - poziom 1 lub 2 (kurs dot. inspekcji ochrony katodowej).

Katedra posiada poświadczenia Urzędu Dozoru Technicznego jako ośrodek szkoleniowy w zakresie kursów personelu ochrony katodowej stosowanej w sektorze konstrukcji metalowych podziemnych lub zanurzonych oraz ośrodek egzaminacyjny w tym samym zakresie.

Kurs w zakresie nadzoru powłok malarskich jest równoważny szkoleniom NACE poziom 2 oraz FROSIO poziom III zgodnie z IACS PR nr 34, sekcja 2.3.

Kurs uzyskał certyfikat zgodności nr PSPC-003 wydany przez DNV-GL.

Szczegółowych informacji udziela p. Elżbieta Stankiewicz.

Dalsze informacje można znaleźć na tej stronie.