Kurs inspektora powłok malarskich | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Kurs inspektora powłok malarskich

Kurs na inspektora powłok malarskich zgodny z DNV-GL

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej został uznany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jako MORSKA JEDNOSTKA EDUKACYJNA - certyfikat nr 2/2019  (załącznik do certyfikatu) mająca uprawnienia do szkolenia w zakresie inspekcji powłok malarskich i inspekcji ochrony katodowej. Aktualnie funkcję nadzorującą pełni Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Kurs w zakresie nadzoru powłok malarskich jest równoważny szkoleniom NACE poziom 2 oraz FROSIO poziom III zgodnie z IACS PR nr 34, sekcja 2.3.

Kurs uzyskał certyfikat zgodności nr PSPC-003 wydany przez DNV-GL.

Kursy odbywają się dwa razy w roku, trwają 2 tygodnie (50 godz. szkolenia) i po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym uczestnicy otrzymują certyfikat 

Inspektora w zakresie nadzoru powłok malarskich statków morskich

Dalsze informacje można znaleźć na tej stronie.