Park aparaturowy Park aparaturowy

Katedra prowadzi szeroką działalność usługową w zakresie badań podstawowych, realizując współpracę i wykonując zlecenia w oparciu o najwyższej klasy aparaturę naukowo-badawczą. Na wyposażeniu Katedry znajdują się narzędzia umożliwiające analizę powierzchni, zarówno w skali nano- jak i w skali makro:

  • multispektroskop XPS/UPS/ISS/REELS, Escalab 250Xi (ThermoFisher Scientific)
  • mikroskop elektronowy SEM, S-3400N (Hitachi) wraz z detektorami
  • detektory EDS/EBSD sprzężone z mikroskopią SEM (ThermoFisher Scientific)
  • mikroskop/spektroskop Ramana, Aramis UV (Horiba)
  • mikroskopy ze skanującą sondą, AFM oraz STM/SRI/SCM/SKM/MFM/PFM/EFM/DFM, NTEGRA Aura (NT-NDT)
  • elipsometr monochromatyczny, EL X-02C (Dre GmbH)
  • zestawy potecjostatów/galwanostatów firm Autolab, Princeton, Gamry i inne
  • modułowe systemy do badań elektrochemicznych oparte na kartach pomiarowych PXI NI 24-bit i 16-bit
  • nanowaga kwarcowa EQCM-700 (Elchema)
Spektrometr fotoelektronów Escalab 250Xi Hitachi S-3400N Ntegra Aura EL X-02C EQCM-700
Escalab 250Xi S-3400N NTEGRA Aura EL X-02C EQCN-700